• Katolickie Przedszkole

    • Regulamin rekrutacji do Katolickiego Przedszkola w Pobierowie: Regulamin_rekrutacji_KP.pdf

      

     Terminarz rekrutacji do Katolickiego Przedszkola w Pobierowie:
      od 8 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. - składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Katolickim Przedszkolu
      od 8 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Katolickiego Przedszkola
      do 15 marca 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wniosków o przyjęcie do Katolickiego Przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
      do 22 marca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Katolickiego Przedszkola
      do 29 marca 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
      do 2 kwietnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiego Przedszkola

     Druki wniosków i oświadczeń można pobrać z menu Strefa rodzica w zakładce Wzory podań!