Nawigacja

Biblioteka

bibliotekarz - mgr Mariola Kowal

nr sali: 121

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 12:40 - 14:40
Wtorek: 12:40 - 14:40
Środa: 12:40 - 14:40
Czwartek: 12:40 - 15:10
Piątek: 12:40 - 14:10

 

Biblioteka szkolna dostarcza różnorodnych materiałów bibliotecznych niezbędnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Organizuje i prowadzi działalność informacyjną i przysposabia do czytelnictwa, umiejętności korzystania ze źródeł informacyjnych a także wyszukiwania informacji na dany temat. Współdziała z nauczycielami i wychowawcami w realizacji celów wychowawczych szkoły. Włącza się do życia kulturalnego uczniów.
 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W POBIEROWIE

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu lub czytając i przeglądając na miejscu.
3. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca każdego roku.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres do trzech tygodni.
5. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje naziwsko i nie może ich oddawać samowolnie komu innemu.
6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję książkową.
8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki do 10 czerwca każdego roku szkolnego.
9. W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką kartą obiegową.
10. Książka jest najlepszym przyjacielem każdego czytelnika, toteż należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 04.12.2006 r.

 

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć