Nawigacja

Modlitwy

Modlitwy ucznia ZSO

Przed nauką

Duchu Święty,
który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ta nauka była dla nas pożytkiem
doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Po nauce

Dzięki Ci Boże
za światło tej nauki,
pragniemy, abyśmy nią oświeceni,
mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Anioł Pański

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
K.: Oto ja, służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
K.: A Słowo stało się ciałem.
W.: I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K.: Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
K.: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W.: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
K.: Niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.

Regina coeli laetare (śpiewana w okresie wielkanocnym)

Wesel się Królowo miła,
Bo Ten, któregoś zrodziła,
Zmartwychwstał Pan nad panami,
Módl się do Niego za nami.

Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,
Proś Go za nami w potrzebie,
Byśmy się też tam dostali
I na wiek wieków śpiewali.

Alleluja, alleluja!

 

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć