• Bezpieczne ferie

    • Materiał edukacyjny przygotowany przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie

     PRZED WYJAZDEM DZIECKA NA LETNI WYPOCZYNEK NALEŻY DOKŁADNIE:
     - sprawdzić, kto jest jego organizatorem (jaka organizacja czy instytucja) i czy posiada zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku do kuratorium oświaty,
     - dowiedzieć się, gdzie odbywa się wypoczynek (dokładny adres),
     - sprawdzić termin wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka,
     - dowiedzieć się, w jaki sposób organizator zapewnia opiekę medyczną,
     - zapytać, czy opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie,
     - sprawdzić, czy na czas przejazdu zapewniona jest właściwa opieka nad dziećmi.

     PRZED WYJAZDEM DZIECI NA WYPOCZYNEK OPIEKUNOWIE/RODZICE POWINNI ZWRÓCIĆ TAKŻE UWAGĘ NA TO, CZY:
     - firma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób,
     - posiada tabor zastępczy na wypadek awarii,
     - pojazd wyznaczony do przewozu ma aktualne badania techniczne,
     Organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci na kilka dni przed planowanym wyjazdem powinni zawiadomić najbliższą jednostkę policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego.

     PONADTO DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY WSKAZANE JEST:
     - posiadać kontakt do kierownika wypoczynku oraz do ośrodka (w razie niemożności skontaktowania się z kierownikiem),
     - poznać szczegółowo warunki, w jakich będzie przebywać dziecko (domki, namioty, ośrodek, stołówka, wyposażenie pokoi, miejsca rekreakcji i zabaw, świetlice),
     - znać szczegółowy program pobytu, ze szczegółnym uwzględnieniem liczby godzin zajęć specjalistycznych, wycieczek lub innych atrakcji,
     - otrzymać od organizatora listę rzeczy (zgodnie ze specyfiką wypoczynku), które dziecko powinno zabrać ze sobą,
     - zapoznać się z obowiązującym regulaminem uczestnika wypoczynku (godzina pobudki oraz ciszy nocnej, kwestia kieszonkowego, przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, przewidziane upomnienia i kary),
     - ustalić kwestię posiadania i korzystania w trakcie wypoczynku przez dziecko z telefonu komórkowego,
     - sprawdzić, czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od nieszczęśliwego wypadku,
     - ustalić z organizatorem kwestie odwiedzin dziecka,
     - w wypadku pozostawania dziecka w trakcie leczenia - ustalić z organizatorem kwestie przyjmowania przez dziecko leków (czy dziecko przyjmuje je samo, czy opiekun ma mu o tym przypomnieć - jeśli tak, musi wiedzieć jakie dawki i w jakich odstępach czasowych dziecko ma przyjmować – informacja od lekarza prowadzącego),
     - poinformować organizatora o wszelkich nietypowych zachowaniach dziecka (moczenie w nocy, lunatykowanie, uczulenia żywieniowe, itp.), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka lub powstawanie sytuacji niekomfortowych dla dziecka i innych uczestników.

     CO RODZIC POWINIEN POWIEDZIEĆ DZIECKU PRZED WYJAZDEM:
     - podać telefon kontaktowy do domu i innych bliskich osób (wskazane więcej niż jeden kontakt),
     - podać numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111,
     - przekazać wszystkie informacje ustalone z organizatorem, takie jak miejsce wypoczynku, termin, zasady odwiedzin, organizacji wypoczynku, itp.,
     - wyjaśnić, żeby bezwzględnie informowało bezpośrednio zarówno opiekuna jak i rodzica o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. obcy ludzie, oddalanie się poza miejsce wypoczynku, zakupy z nieznanego źródła, itp.),
     - szczególnie małe dzieci należy uczulić na konieczność bezwzględnego stosowania się do zasad na wypoczynku (oddalanie się od miejsca pobytu, przebywanie nad wodą).
     - uświadomić dziecku, że zaraz po przyjeździe powinno odbyć się spotkanie organizacyjne, a jeśli go nie będzie, dziecko samo powinno się ubiegać o potrzebne mu informacje,
     - uświadomić dziecku, że nie powinno się bać lub wstydzić poinformowania opiekuna o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych lub niekomfortowych sytuacjach, jakie mają miejsce podczas wypoczynku.

     Organizatorzy wypoczynku mają obowiązek udzielenia rodzicom wszelkich informacji o warunkach wypoczynku, o programie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz kwalifikacjach zatrudnionych wychowawców.

     Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz właściwej opieki wychowawczej spoczywa na organizatorze.
            

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych