• ZMIANA SPOSOBU INFORMOWANIA O NAŁOŻONEJ KWARANTANNIE
     • ZMIANA SPOSOBU INFORMOWANIA O NAŁOŻONEJ KWARANTANNIE

      Informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zmieniła sposób informowania rodziców o nałożonej kwarantannie na uczniów, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
      Od 26 listopada 2021 r. to dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji od Sanepidu, zawiadamia rodziców uczniów o nałożonej kwarantannie i czasie jej trwania.
      W związku z powyższym prosimy śledzić regularnie wiadomości otrzymywane poprzez dziennik Librus, jako podstawowej drogi kontaktu szkoły z rodzicami.

    • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w listopadzie
     • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w listopadzie

      Informujemy, że w listopadzie odpłatność za żywienie wynosi:
      - uczniowie: 18 dni x 7 zł = 126 zł
      - przedszkolaki: 20 dni x 8 zł = 160 zł

      Opłata za świadczenia przedszkolne wynosi:
      - dzieci przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 13:00 lub 8:00 - 14:00: 20 zł
      - dzieci przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 14:00 lub 8:00 - 15:00: 40 zł
      - dzieci przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 15:00 lub 8:00 - 15:30: 60 zł
      - dzieci przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 15:30: 80 zł
      - dzieci przebywające w przedszkolu w godz. 8:00 - 13:00: 0 zł

      Przed dokonaniem wpłaty za żywienie zalecamy kontakt z intendentem ds. żywienia, p. Iwoną Karpowicz (tel. 607 849 084 w godz. 7:00 - 15:00) w celu uzyskania właściwej kwoty do zapłaty!

      Przypominamy, że odliczenia za dni nieobecne dokonywane są wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia w sekretariacie! 

      Należności prosimy uregulować do 10 listopada 2021 r.

      Sposoby płatności:
      - wyłącznie przelewem na konto szkoły: 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001, w tytule przelewy wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę/oddział, a także, w przypadku przedszkolaków - wysokość opłaty za żywienie i wysokość opłaty za świadczenia.

    • WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
     • WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

      Z radością informujemy, że do etapu rejonowego konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, awansowali:
      - konkurs biologiczny - Klaudia Moczulska
      - konkurs historyczny - Klaudia Moczulska
      - konkurs języka angielskiego - Maja Ordak, Przemysław Kutko
      - konkurs języka polskiego - Aleksandra Cieślak
      - konkurs matematyczny - Mateusz Pikus
      - konkurs wiedzy o społeczeństwie - Klaudia Moczulska

      Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach!

    • Mundurki
     • Mundurki

      Informujemy, że w sprzedaży posiadamy jeszcze następujące mundurki:

      błękitne:
      - rozm. 3 - krótki i długi rękaw
      - rozm. 4/5 - krótki i długi rękaw
      - rozm. 10/12 - długi rękaw
      - rozm. s - krótki i długi rękaw
      - rozm. m - krótki i długi rękaw

      granatowe:
      - rozm. 4-5 - krótki i długi rękaw
      - rozm. 6-8 - krótki i długi rękaw
      - rozm. 10-12 - krótki i długi rękaw
      - rozm. s - krótki i długi rękaw
      - rozm. m - krótki rękaw
      - rozm. l - długi rękaw
      - rozm. xl - długi rękaw
      - rozm. xxl - krótki i długi rękaw

      Ceny mundurków:
      rozmiary: 4/5, 6/8, 10/12
      - krótki rękaw - 21 zł
      - długi rękaw - 26 zł
      rozmiary: S, M, L, XL, XXL
      - krótki rękaw - 25 zł
      - długi rękaw - 30 zł

     • Życzliwość na co dzień - konkurs literacko-plastyczny

      Regulamin Konkursu Literacko – Plastycznego pt. „Życzliwość na co dzień”
      1. Konkurs organizowany jest dla wszystkich uczniów ZSO w Pobierowie, w dwóch kategoriach wiekowych:
      kategoria klasy I - IV
      kategoria klasy V – VIII
      2. Czas trwania Konkursu od 11 października 2021r. do 10 listopada 2021r.
      3. Uczestnicy Konkursu do dnia 10 listopada 2021r. mogą składać prace plastyczne i literackie u organizatorów konkursu tj.: p. Małgorzaty Dudzińskiej, p. Elizy Pawłowskiej, p. Anny Jędrzejko.
      3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy o tematyce „Życzliwość na co dzień”:
      - plastycznej ( wykonaną dowolną techniką plastyczną, max format pracy A3)
      lub
      - literackiej (wiersz, fraszka, limeryk, krótkie opowiadanie).
      5. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
      6. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody główne oraz nagrody pocieszenia.
      7. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w dniu rozstrzygnięcia Konkursu 22.11.2021r.

    • Login i hasło do e-dziennika
     • Login i hasło do e-dziennika

      Uwaga!
      W przypadku zagubienia swojego loginu lub hasła do e-dziennika, należy niezwłocznie zgłosić się do szkolnego administratora dziennika - p. Marcina Smoczyka, celem uzyskania nowego loginu lub hasła.

      Przypominamy, że rodzice logują się z kont dla rodziców, a uczniowie z kont dla uczniów. W trakcie nauczania zdalnego wszelkie informacje i polecenia dotyczące lekcji wysyłane są wyłącznie na konta uczniów!

    • Stawka za obiady szkolne i sposoby płatności
     • Stawka za obiady szkolne i sposoby płatności

      Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 12/2019 Dyrektora ZSO:

      Ustala się następującą dzienną wysokość opłat za posiłki przygotowane w stołówce szkolnej:
      Obiady: 
      - uczniowie – 7,00 zł
      - dzieci uczęszczające do przedszkola – 6,00 zł
      Śniadania:
      - dzieci uczęszczające do przedszkola – 2,00 zł

      Ustala się następujące zasady kupna i wydawania obiadu:
      1. Obiady wydawane są wyłącznie osobom zapisanym na obiad.
      2. Nie ma możliwości odstąpienia swojego obiadu innej osobie.
      3. Wykupienie obiadu należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej.
      4. Zapisy na obiad w dniu, w którym planowane jest skorzystanie z posiłku, przyjmuje się tylko w momencie wcześniejszego zrezygnowania z obiadu przez inną osobę.
      5. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

      Ustala się następujące formy opłaty za żywienie:
      1. Opłaty można dokonać wyłącznie przekazem bankowym, w banku, na poczcie lub przez Internet na konto w BS Gryfice o/Rewal nr 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001.
      2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe.

      Ustala się następujące formy odliczeń należności za niewykorzystane posiłki:
      1. Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać u intendenta ds. żywienia według podanych terminów:
      - planowane nieobecności w szkole (wycieczka, wyjazd prywatny, rodzinny) – najpóźniej dzień wcześniej,
      - nieobecności nieplanowane (choroba) – w pierwszym dniu do godz. 9:00,
      - całkowitą rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej – najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
      2. Zgłoszenia nieobecności po podanych terminach odwołane zostaną od dnia następnego.
      3. Zgłoszenia można dokonywać również telefonicznie pod nr 91 386 42 00
      4. Odliczenie powstałej w ten sposób nadpłaty zostanie dokonane na poczet następnego miesiąca.
      5. Nie ma możliwości zwrotu gotówki.

    • Odsetki za nieterminowe wpłaty!
     • Odsetki za nieterminowe wpłaty!

      Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r., za nieterminowe wpłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne są naliczane odsetki ustawowe za opóżnienie, których wysokość wynosi obecnie 9,5% w skali roku.

      Podstawa prawna: art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), art. 2, art. 4, art. 4a, art. 7, art. 11b ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

    • Duplikaty legitymacji i świadectw
     • Duplikaty legitymacji i świadectw

      Informujemy, że duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw szkolnych wykonywane są w terminie dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku o wydanie dupikatu.

      Opłata za wydanie duplikatu wynosi 9 zł za legitymację i 27 zł za świadectwo szkolne.

      Ww. opłatę należy wnieść z góry na konto bankowe: 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001 w tytule przelewu wpisując: legitymacja, imię i nazwisko ucznia lub świadectwo, imię i nazwisko ucznia.