Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w marcu

  Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w marcu

  W marcu opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne wynoszą:

  żywienie:
  - uczniowie KSP - 21 dni x 6 zł = 126 zł

  - uczniowie klas gimnazjalnych - 21 dni x 6 zł = 126 zł

  - przedszkolaki - 21 dni x 6,50 zł = 136,50 zł

   

  świadczenia przedszkolne:
  - przedszkolaki przebywające w przedszkolu 1 godzinę ponad podstawę programową: 21 dni x 1 zł x 1 godz. = 21 zł
  - przedszkolaki przebywające w przedszkolu 2 godziny ponad podstawę programową: 21 dni x 1 zł x 2 godz. = 42 zł
  - przedszkolaki przebywające w przedszkolu 3 godziny ponad podstawę programową: 21 dni x 1 zł x 3 godz. = 63 zł


  Należności prosimy uregulować do 10 marca 2019 r.

   

  Sposoby płatności:
  - przelewem na konto szkoły: 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001, w tytule przelewy wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę/oddział, a także, w przypadku przedszkolaków - wysokość opłaty za żywienie i wysokość opłaty za świadczenia;

  - gotówką u p. Iwony Karpowicz, intendenta ds. żywienia, w pokoju nr 5A w ustalonych godzinach pracy.

   

  Przypominamy, że za nieterminowe wpłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne są naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie, których wysokość wynosi obecnie 9,5% w skali roku.

 • Wpłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne na konto bankowe szkoły!

  Wpłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne na konto bankowe szkoły!

  Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. zalecanym sposobem płatności za żywienie i świadczenia przedszkolne jest wpłata/przelew na konto bankowe szkoły.

  Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gryficach o/Rewal: 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001 do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę/oddział, a także, w przypadku przedszkolaków - wysokość opłaty za wyżywienie i wysokość opłaty za świadczenia.
  Informacji o ewentualnych odpisach za dni nieobecne w przedszkolu oraz informacji o ewentualnych odpisach za zgłoszone dni nieobecne w szkole udziela intendent - p. Iwona Karpowicz.

  Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r., za nieterminowe wpłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie, których wysokość wynosi obecnie 9,5% w skali roku.

  Podstawa prawna: art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), art. 2, art. 4, art. 4a, art. 7, art. 11b ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

  Informujemy również, że po wprowadzeniu systemu rejestrującego czas pobytu dziecka w przedszkolu „Dzień Smyka” informacje o wysokości wpłat będą dostępne w ww. systemie, a opłata za żywienie i świadczenia przedszkolne będzie możliwa jedynie za pomocą przelewu bankowego. System „Dzień Smyka” będzie obowiązywał we wszystkich przedszkolach w gminie Rewal.

 • Odsetki za nieterminowe wpłaty!

  Odsetki za nieterminowe wpłaty!

  Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r., za nieterminowe wpłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne będą naliczane odsetki ustawowe za opóżnienie, których wysokość wynosi obecnie 9,5% w skali roku.

  Podstawa prawna: art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), art. 2, art. 4, art. 4a, art. 7, art. 11b ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

  Prosimy zatem o uiszczenie do dnia 31 grudnia 2018 r. wszelkich należności, albowiem od 1 stycznia 2019 r. wszystkim opóżnieniom w opłaceniu należności zostaną naliczone ww. odsetki.

 • Duplikaty legitymacji i świadectw

  Duplikaty legitymacji i świadectw

  Informujemy, że duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw szkolnych wykonywane są w terminie dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku o wydanie dupikatu.

  Opłata za wydanie duplikatu wynosi 9 zł za legitymację i 27 zł za świadectwo szkolne.

  Ww. opłatę należy wnieść z góry na konto bankowe: 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001 w tytule przelewu wpisując: legitymacja, imię i nazwisko ucznia lub świadectwo, imię i nazwisko ucznia.

 • List Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

  List Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

                             Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                          

  Szanowni Państwo,

  Rodzice i Opiekunowie, 

   

  w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

  W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

   

  Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

   

  Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

   

  Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

   

  Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
  z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

   

  Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

   

  Z wyrazami szacunku

   

  Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
  Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

 • Mundurki

  Mundurki

  W sprzedaży posiadamy jeszcze następujące mundurki:

  błękitne:
  - rozm. 6-8 - długi rękaw
  - rozm. 10-12 - długi rękaw
  - rozm. s - długi rękaw
  - rozm. m - krótki i długi rękaw

  granatowe:
  - rozm. 4-5 - krótki i długi rękaw
  - rozm. 6-8 - krótki i długi rękaw
  - rozm. 10-12 - krótki i długi rękaw
  - rozm. s - krótki i długi rękaw
  - rozm. m - krótki i długi rękaw
  - rozm. l - krótki i długi rękaw
  - rozm. xl - krótki i długi rękaw

  niebieskie:
  - rozm.s - długi rękaw

  Ceny mundurków:
  rozmiary: 3, 4/5, 6/8, 10/12
  - krótki rękaw - 20,36 zł
  - długi rękaw - 24,64 zł
  rozmiary: S, M, L, XL, XXL
  - krótki rękaw - 24,82 zł
  - długi rękaw - 30,18 zł

 • Kontakt z wizytatorami - koordynatorami ds. edukacji włączającej

  Kontakt z wizytatorami - koordynatorami ds. edukacji włączającej

  Informujemy o możliwości kontaktu z wizytatorami KO - koordynatorami ds. edukacji włączającej telefonicznego lub osobistego podczas dyżurów w KO w każdy poniedziałek godz. 15.30-17.00 - Hanną Markowską i Agnieszką Stroynowską.

  Hanna Boguta
  Kierownik
  Oddziału Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Nowogardzie 
  Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Tel. 798 279 222; 798 279 433

 • Login i hasło do e-dziennika

  Login i hasło do e-dziennika

  Uwaga!
  W przypadku zagubienia swojego loginu lub hasła do e-dziennika, należy niezwłocznie zgłosić się do szkolnego administratora dziennika - p. Marcina Smoczyka, celem uzyskania nowego loginu lub hasła.

Ogłoszenia

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
  ul. Kościuszki 2
  72-346 Pobierowo
 • 91 386 42 00

Galeria zdjęć