Nawigacja

 • Odsetki za nieterminowe wpłaty!

  Odsetki za nieterminowe wpłaty!

  Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r., za nieterminowe wpłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne będą naliczane odsetki ustawowe za opóżnienie, których wysokość wynosi obecnie 7% w skali roku.

  Podstawa prawna: art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), art. 2, art. 4, art. 4a, art. 7, art. 11b ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

  Prosimy zatem o uiszczenie do dnia 31 grudnia 2018 r. wszelkich należności, albowiem od 1 stycznia 2019 r. wszystkim opóżnieniom w opłaceniu należności zostaną naliczone ww. odsetki.

 • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w grudniu

  Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w grudniu

  W grudniu opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne wynoszą:

  żywienie:
  - uczniowie KSP - 14 dni x 6 zł = 84 zł

  - uczniowie klas gimnazjalnych - 14 dni x 6 zł = 84 zł

  - przedszkolaki - 14 dni x 6,50 zł = 91 zł

   

  świadczenia przedszkolne:
  - przedszkolaki przebywające w przedszkolu 1 godzinę ponad podstawę programową: 14 dni x 1 zł x 1 godz. = 14 zł
  - przedszkolaki przebywające w przedszkolu 2 godziny ponad podstawę programową: 14 dni x 1 zł x 2 godz. = 28 zł
  - przedszkolaki przebywające w przedszkolu 3 godziny ponad podstawę programową: 14 dni x 1 zł x 3 godz. = 42 zł


  Przypominamy, że w tym miesiącu został odliczony dodatkowym dzień wolny od pracy, który był 12 listopada 2018 r.

  Należności prosimy uregulować do 10 grudnia 2018 r. u p. Iwony Karpowicz, intendenta ds. żywienia, w pokoju nr 5A.

  Należności za żywienie i świadczenia przedszkolne przyjmowane są w ustalonych godzinach pracy.

   

 • Duplikaty legitymacji i świadectw

  Duplikaty legitymacji i świadectw

  Informujemy, że duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw szkolnych wykonywane są w terminie dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku o wydanie dupikatu.

  Opłata za wydanie duplikatu wynosi 9 zł za legitymację i 27 zł za świadectwo szkolne.

  Ww. opłatę należy wnieść z góry na konto bankowe: 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001 w tytule przelewu wpisując: legitymacja, imię i nazwisko ucznia lub świadectwo, imię i nazwisko ucznia.

 • List Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

  List Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

                             Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                          

  Szanowni Państwo,

  Rodzice i Opiekunowie, 

   

  w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

  W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

   

  Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

   

  Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

   

  Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

   

  Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
  z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

   

  Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

   

  Z wyrazami szacunku

   

  Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
  Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

 • Mundurki

  Mundurki

  W sprzedaży posiadamy jeszcze następujące mundurki:

  błękitne:
  - rozm. 6-8 - długi rękaw
  - rozm. 10-12 - długi rękaw
  - rozm. s - długi rękaw
  - rozm. m - krótki i długi rękaw

  granatowe:
  - rozm. 4-5 - krótki i długi rękaw
  - rozm. 6-8 - krótki i długi rękaw
  - rozm. 10-12 - krótki i długi rękaw
  - rozm. s - krótki i długi rękaw
  - rozm. m - krótki i długi rękaw
  - rozm. l - krótki i długi rękaw
  - rozm. xl - krótki i długi rękaw

  niebieskie:
  - rozm.s - długi rękaw

  Ceny mundurków:
  rozmiary: 3, 4/5, 6/8, 10/12
  - krótki rękaw - 20,36 zł
  - długi rękaw - 24,64 zł
  rozmiary: S, M, L, XL, XXL
  - krótki rękaw - 24,82 zł
  - długi rękaw - 30,18 zł

  Przypominamy, że rozmiary:
  błękitne:
  4-5, 6-8, 10-12 - krótki rękaw,
  niebieskie:
  s - krótki rękaw
  l - długi rękaw
  zostaną dostarczone w grudniu.

 • Wyniki szkolnego etapu konkursów przedmiotowych

  Wyniki szkolnego etapu konkursów przedmiotowych

  Do rejonowego etapu konkursów przedmiotowych zakwalifikowali się:

  SZKOŁA PODSTAWOWA:
  - z języka polskiego - Łukasz Borowski, Bartosz Radłowski
  - z matematyki - Łukasz Borowski, Bartosz Radłowski
  - z języka angielskiego - Olaf Dąbrowski, Oliwia Jobell
  - z języka niemieckiego - Edyta Łozdowska
  - z chemii - Łukasz Borowski
  - z geografii - Łukasz Borowski, Bartosz Radłowski
  - z fizyki - Łukasz Borowski
  - z historii - Łukasz Borowski, Olaf Dąbrowski
  - z biologii - Łukasz Borowski, Amelia Bresler

  GIMNAZJUM:
  - z języka polskiego - Łucja Siniowska, Natalia Krupa
  - z matematyki - Łucja Siniowska, Natalia Krupa
  - z języka angielskiego - Łucja Siniowska, Jakub Sumiński
  - z języka niemieckiego - Michał Pawluk vel Mikołajczuk
  - z chemii - Mikołaj Tomaszewicz, Natalia Krupa
  - z geografii - Mikołaj Tomaszewicz, Szymon Siegień
  - z fizyki - Mikołaj Tomaszewicz, Piotr Wrzosek
  - z historii - Mikołaj Tomaszewicz, Szymon Siegień
  - z biologii - Mikołaj Tomaszewicz, Łucja Siniowska
  - z wiedzy o społeczeństwie - Jakub Sumiński, Piotr Wrzosek

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • Kontakt z wizytatorami - koordynatorami ds. edukacji włączającej

  Kontakt z wizytatorami - koordynatorami ds. edukacji włączającej

  Informujemy o możliwości kontaktu z wizytatorami KO - koordynatorami ds. edukacji włączającej telefonicznego lub osobistego podczas dyżurów w KO w każdy poniedziałek godz. 15.30-17.00 - Hanną Markowską i Agnieszką Stroynowską.

  Hanna Boguta
  Kierownik
  Oddziału Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Nowogardzie 
  Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Tel. 798 279 222; 798 279 433

 • Logowanie do Librusa od 1. września - ZMIANY!

  Logowanie do Librusa od 1. września - ZMIANY!

  Szanowni Państwo!
  Od 1 września 2018, w celu zalogowania się do rozwiązania LIBRUS Synergia, należy na stronie https://portal.librus.pl/ skorzystać z opcji opcji "Zaloguj jako" w prawym górnym rogu, a następnie wybrać odpowiednią grupę użytkowników – w tym przypadku "Rodzic lub uczeń".

  Na stronie portalu LIBRUS Rodzina, który wyświetli się po wykonaniu powyższych czynności, zalogowanie do aplikacji może następować na dwa sposoby:

  1. Korzystając z widżetu po prawej stronie. Proszę mieć przy tym na uwadze, że logowanie w tym widoku następuje przy użyciu danych dostępowych do Konta LIBRUS (a nie do dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia). W tym samym miejscu istnieje również możliwość utworzenia Konta LIBRUS oraz powiązania go z kontem w LIBRUS Synergii. Szczegółowe informacje dotyczące Konta LIBRUS oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania z nim związane znajdują się w Pomocy, dostępnej pod adresem https://konto.librus.pl/pomoc  

  2. Rozwijając menu "LIBRUS Synergia", dostępne na górze strony, a następnie wybierając opcję "Zaloguj". W formularzu logowania należy wprowadzić dane dostępowe do aplikacji LIBRUS Synergia.

  Jeżeli rodzic nie otrzymuje maila aktywacyjnego w pierwszej kolejności proszę o weryfikację czy:

  - wiadomość z linkiem aktywacyjnym nie znajduje się w folderze SPAM, bądź też innych folderach udostępnianych przez dostawcę usługi poczty jak np. folder Oferty, Usługi, Rozrywka itp. Nazwy dodatkowych folderów mogą się różnić w zależności od usługodawcy,

  - został wprowadzony prawidłowy adres e-mail podczas zakładania Konta LIBRUS. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego adresu istnieje możliwość jego poprawienia,

  - czy od założenia konta minęło więcej niż 24 godziny (w przypadku niektórych kont pocztowych dostarczenie wiadomości może zostać opóźnione o kilka godzin).

  Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności, rodzic nadal nie otrzyma wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym, proszę o wylogowanie się z Konta LIBRUS, a następnie zalogowanie się ponownie na konto, kliknąć w opcję "Odśwież", a następnie skorzystanie z możliwości wysłania linku ponownie. Proszę przy tym zwrócić uwagę na czynności wymienione wyżej. UWAGA - jeśli link zostanie wysłany ponownie, wcześniej wysłane linki przestaną być aktywne i będzie należało zaczekać na otrzymanie wiadomości z ostatnio wygenerowanym linkiem.

  Rodzic powinien również rozważyć skontaktowanie się z firmą, w której posiada swoje konto pocztowe i poproszenie o wyjaśnienie, czy wiadomość zawierająca link aktywacyjny dociera do serwerów firmy.

 • Login i hasło do e-dziennika

  Login i hasło do e-dziennika

  Uwaga!
  W przypadku zagubienia swojego loginu lub hasła do e-dziennika, należy niezwłocznie zgłosić się do szkolnego administratora dziennika - p. Marcina Smoczyka, celem uzyskania nowego loginu lub hasła.

Ogłoszenia

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
  ul. Kościuszki 2
  72-346 Pobierowo
 • 91 386 42 00

Galeria zdjęć