• Modlitwy ucznia ZSO

    • Przed nauką

     Duchu Święty,
     który oświecasz serca i umysły nasze,
     dodaj nam ochoty i zdolności,
     aby ta nauka była dla nas pożytkiem
     doczesnym i wiecznym.
     Przez Chrystusa, Pana naszego.
     Amen.

     Po nauce

     Dzięki Ci Boże
     za światło tej nauki,
     pragniemy, abyśmy nią oświeceni,
     mogli Cię zawsze wielbić
     i wolę Twoją wypełniać.
     Przez Chrystusa, Pana naszego.
     Amen.

     Anioł Pański

     K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
     W.: I poczęła z Ducha Świętego.
     Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
     K.: Oto ja, służebnica Pańska.
     W.: Niech mi się stanie według słowa Twego.
     Zdrowaś Maryjo...
     K.: A Słowo stało się ciałem.
     W.: I mieszkało między nami.
     Zdrowaś Maryjo...
     K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
     W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
     K.: Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
     W.: Amen.
     K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
     K.: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
     W.: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
     K.: Niech odpoczywają w pokoju.
     W.: Amen.

     Regina coeli laetare (śpiewana w okresie wielkanocnym)

     Wesel się Królowo miła,
     Bo Ten, któregoś zrodziła,
     Zmartwychwstał Pan nad panami,
     Módl się do Niego za nami.

     Alleluja, alleluja!

     Ciesz się i wesel się w niebie,
     Proś Go za nami w potrzebie,
     Byśmy się też tam dostali
     I na wiek wieków śpiewali.

     Alleluja, alleluja!

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych