• Katolicka Szkoła Podstawowa

    • rok szkolny 2022/2023

     KLASA I

     Podręczniki do wszystkich przedmiotów (poza religią) zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

     PRZEDMIOT

     AUTOR

     TYTUŁ

     WYDAWNICTWO

     Edukacja wczesnoszkolna

     E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda

     „Wielka Przygoda 1”, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna – podręcznik

     Nowa Era

     E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka

     „Wielka Przygoda 1”, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – ćwiczenia

     K. Sawicka, E. Swoboda

     „Wielka Przygoda 1”, część 1,2,3,4. Edukacja matematyczna – ćwiczenia

     M. Kęska

     „Informatyka 1” – ćwiczenia

     M. Gromek, G. Kilbach

     „Muzyka 1” – ćwiczenia

     E. Kacprzak, G. Wójcicka

     „Wielka Przygoda 1, Ćwiczenia do kaligrafii”

     Język angielski

     C. Read, A. Soberón

     „Bugs Team 1” – książka ucznia

     Macmillan

     C. Read, A. Soberón, A. Parr-Modrzejewska

     „Bugs Team 1” – zeszyt ćwiczeń

     Język niemiecki

      

     bez podręcznika

      

     Religia*

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

     „Poznaję Boży świat 1” – podręcznik

     Jedność

     * Podręcznik do religii zostanie zamówiony z wydawnictwa przez nauczyciela.

     KLASA II

     Podręczniki do wszystkich przedmiotów (poza religią) zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

     PRZEDMIOT

     AUTOR

     TYTUŁ

     WYDAWNICTWO

     Edukacja wczesnoszkolna

     E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk,
     J. Winiecka-Nowak

     „Wielka Przygoda 2”, część 1,2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna – podręcznik

     Nowa Era

     K. Sawicka, E. Swoboda

     „Wielka Przygoda 2”, część 1,2. Edukacja matematyczna – podręcznik

     E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk,
     J. Winiecka-Nowak

     „Wielka Przygoda 2”, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – ćwiczenia

     K. Sawicka, E. Swoboda

     „Wielka Przygoda 2”, część 1,2,3,4. Edukacja matematyczna – ćwiczenia

     M. Kęska

     „Informatyka 2” – ćwiczenia

     M. Gromek, G. Kilbach

     „Muzyka 2” – ćwiczenia

     E. Jakubczyk

     „Wielka Przygoda 2, Czytanie ze zrozumieniem”

     Język angielski

     C. Read, A. Soberón

     „Bugs Team 2” – książka ucznia

     Macmillan

     C. Read, A. Soberón, A. Parr-Modrzejewska

     „Bugs Team 2” – zeszyt ćwiczeń

     Język niemiecki

      

     bez podręcznika

      

     Religia*

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

     „Odkrywam Królestwo Boże 2” – podręcznik

     Jedność

     * Podręcznik do religii zostanie zamówiony z wydawnictwa przez nauczyciela.

     KLASA III

     Podręczniki do wszystkich przedmiotów (poza religią) zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

     PRZEDMIOT

     AUTOR

     TYTUŁ

     WYDAWNICTWO

     Edukacja wczesnoszkolna

     E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk

     „Wielka Przygoda 3”, część 1,2. Edukacja polonistyczna
     i społeczna – podręcznik

     Nowa Era

     J. Winiecka-Nowak

     „Wielka Przygoda 3”. Przyroda – podręcznik

     K. Sawicka, E. Swoboda

     „Wielka Przygoda 2”, część 1,2. Edukacja matematyczna – podręcznik

     E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk

     „Wielka Przygoda 2”, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna i społeczna – ćwiczenia

     K. Sawicka, E. Swoboda

     „Wielka Przygoda 2”, część 1,2,3,4. Edukacja matematyczna – ćwiczenia

     J. Winiecka-Nowak

     „Wielka Przygoda 3”. Przyroda – ćwiczenia

     M. Kęska

     „Informatyka 3” – ćwiczenia

     M. Gromek, G. Kilbach

     „Muzyka 3” – ćwiczenia

     H. Sarnacka

     „Wielka Przygoda 3, Czytanie ze zrozumieniem”

     Język angielski

     C. Read, A. Soberón

     „Bugs Team 3” – książka ucznia

     Macmillan

     C. Read, A. Soberón, A. Parr-Modrzejewska

     „Bugs Team 3” – zeszyt ćwiczeń

     Język niemiecki

      

     bez podręcznika

      

     Religia*

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

     „Poznaję Jezusa 3” – podręcznik

     Jedność

     * Podręcznik do religii zostanie zamówiony z wydawnictwa przez nauczyciela.

     KLASA IV

     Podręczniki do wszystkich przedmiotów (poza religią) zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

     PRZEDMIOT

     AUTOR

     TYTUŁ

     WYDAWNICTWO

     Język polski

     A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

     „Nowe Słowa na start! 4” – podręcznik

     Nowa Era

     praca zbiorowa

     „Nowe Słowa na start! 4” – zeszyt ćwiczeń

     Matematyka

     M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

     „Matematyka z kluczem 4” – podręcznik cz. 1 i 2

     Nowa Era

     „Matematyka z kluczem 4” – zeszyt ćwiczeń

     Historia

     B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,
     G. Wojciechowski

     „Wczoraj i dziś 4” – podręcznik

     Nowa Era

     „Wczoraj i dziś 4” – zeszyt ćwiczeń

     Przyroda

     M. Marko-Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer

     „Tajemnice przyrody 4” – podręcznik

     Nowa Era

     Technika

     L. Łabecki, M. Łabecka

     „Jak to działa 4”

     Nowa Era

     Plastyka

     J. Lukas, K. Onak

     „Do dzieła! 4” – podręcznik

     Nowa Era

     Muzyka

     M. Gromek, G. Kilbach

     „Lekcja muzyki 4” – podręcznik

     Nowa Era

     Język angielski

     N. Beare

     „Brainy 4” – książka ucznia

     Macmillan

     K. Stannett

     „Brainy 4” – zeszyt ćwiczeń

     Informatyka

     M. Kęska

     „Lubię to! 4” – podręcznik

     Nowa Era

     Język niemiecki

     L. Zastąpiło, E. Krawczyk, M. Kozubska

     „Und so weiter 1 Extra” – podręcznik

     PWN

     Religia*

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

     „Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik

     Jedność

     * Zakup podręcznika we własnym zakresie

     KLASA V

     Podręczniki do wszystkich przedmiotów (poza religią) zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

     PRZEDMIOT

     AUTOR

     TYTUŁ

     WYDAWNICTWO

     Język polski

     A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

     „Nowe Słowa na start! 5” – podręcznik

     Nowa Era

     A. Marcinkiewicz, J. Ginter

     „Nowe Słowa na start! 5” – zeszyt ćwiczeń

     Matematyka

     M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

     „Matematyka z kluczem 5” – podręcznik cz. 1 i 2

     Nowa Era

     „Matematyka z kluczem 5” – zeszyt ćwiczeń

     Historia

     B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,
     G. Wojciechowski

     „Wczoraj i dziś 5” – podręcznik

     Nowa Era

     Biologia

     M. Sęktas, J. Stawarz

     „Puls życia 5” – podręcznik

     Nowa Era

     J. Holeczek, J. Pawłowski, J. Pawłowska

     „Puls życia 5” – zeszyt ćwiczeń

      

     Geografia

     F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał,
     R. Malarz

     „Planeta Nowa 5” – podręcznik

     Nowa Era

     praca zbiorowa

     „Polska, kontynenty, świat” – atlas

     Technika

     L. Łabecki, M. Łabecka

     „Jak to działa 5”

     Nowa Era

     Plastyka

     J. Lukas, K. Onak

     „Do dzieła! 5” – podręcznik

     Nowa Era

     Muzyka

     M. Gromek, G. Kilbach

     „Lekcja muzyki 5” – podręcznik

     Nowa Era

     Język angielski

     N. Beare

     „Brainy 5” – książka ucznia

     Macmillan

     K. Stannett

     „Brainy 5” – zeszyt ćwiczeń

     Informatyka

     M. Kęska

     „Lubię to! 5” – podręcznik

     Nowa Era

     Język niemiecki

     L. Zastąpiło, E. Krawczyk, M. Kozubska

     „Und so weiter 2 Extra” – podręcznik

     PWN

     Religia*

     s. B. Zawiślak, ks. M. Wojtasik

     „Bóg szuka człowieka” – podręcznik cz. 1 i 2

     Święty Wojciech

     * Zakup podręcznika we własnym zakresie

     KLASA VI

     Podręczniki do wszystkich przedmiotów (poza religią) zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

     PRZEDMIOT

     AUTOR

     TYTUŁ

     WYDAWNICTWO

     Język polski

     A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

     „Nowe Słowa na start! 6” – podręcznik

     Nowa Era

     J. Kuchta, A. Marcinkiewicz

     „Nowe Słowa na start! 6” – zeszyt ćwiczeń

     Matematyka

     A. Mańkowska, M. Paszyńska, M. Braun,

     „Matematyka z kluczem 6” – podręcznik cz. 1 i 2

     Nowa Era

     „Matematyka z kluczem 6” – zeszyt ćwiczeń

     Historia

     B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,
     G. Wojciechowski

     „Wczoraj i dziś 6” – podręcznik

     Nowa Era

     Biologia

     J. Stawarz

     „Puls życia 6” – podręcznik

     Nowa Era

     M. Fiałkowska-Kołek, S. Gębica, A. Siwik

     „Puls życia 6” – zeszyt ćwiczeń

     Geografia

     T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

     „Planeta Nowa 6” – podręcznik

     Nowa Era

     praca zbiorowa

     „Polska, kontynenty, świat” – atlas

     Technika

     L. Łabecki, M. Łabecka

     „Jak to działa 6”

     Nowa Era

     Plastyka

     J. Lukas, K. Onak

     „Do dzieła! 6” – podręcznik

     Nowa Era

     Muzyka

     M. Gromek, G. Kilbach

     „Lekcja muzyki 6” – podręcznik

     Nowa Era

     Język angielski

     N. Beare

     „Brainy 6” – książka ucznia

     Macmillan

     K. Stannett

     „Brainy 6” – zeszyt ćwiczeń

     Informatyka

     M. Kęska

     „Lubię to! 6” – podręcznik

     Nowa Era

     Język niemiecki

     L. Zastąpiło, E. Krawczyk, M. Kozubska

     „Und so weiter 2 Extra” – podręcznik

     PWN

     Religia*

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

     „Tajemnice BOGAtego życia” – podręcznik

     Jedność

     * Zakup podręcznika we własnym zakresie

     KLASA VII

     Podręczniki do wszystkich przedmiotów (poza religią) zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

     PRZEDMIOT

     AUTOR

     TYTUŁ

     WYDAWNICTWO

     Język polski

     J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęka, J. Krzemińska, J. Kostrzewa, N. Bielawska

     „Nowe Słowa na start! 7” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

     Nowa Era

     praca zbiorowa

     „Nowe Słowa na start! 7” – zeszyt ćwiczeń

     Matematyka

     M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska,
     J. Janowicz, W. Babiański, K. Wej

     „Matematyka z kluczem 7” – podręcznik

     Nowa Era

     „Matematyka z kluczem 7” – zeszyt ćwiczeń

     Historia

     S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

     „Wczoraj i dziś 7” – podręcznik

     Nowa Era

     Biologia

     M. Jefimow

     „Puls życia 7” - podręcznik

     Nowa Era

     J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec

     „Puls życia 7” – zeszyt ćwiczeń

     Chemia

     J., T. Kulawik, M. Litwin

     „Chemia Nowej Ery 7” – podręcznik

     Nowa Era

     Fizyka

     G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,
     M. Nowotny-Różańska

     „Spotkania z fizyką 7” – podręcznik

     Nowa Era

     Geografia

     R. Malarz, M. Szubert

     „Planeta Nowa 7” - podręcznik

     Nowa Era

     Plastyka

     M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

     „Do dzieła! 7” – podręcznik

     Nowa Era

     Muzyka

     M. Gromek, G. Kilbach

     „Lekcja muzyki 7” – podręcznik

     Nowa Era

     Język angielski

     M. Mann, S. Taylore-Knowles

     „Repetytorium ósmoklasisty 1” – książka ucznia

     Macmillan

     K. Kotorowicz-Jasińska

     „Repetytorium ósmoklasisty 1” – zeszyt ćwiczeń

     Informatyka

     G. Koba

     „Lubię to! 7” – podręcznik

     Nowa Era

     Język niemiecki

     J. Kamińska

     „Das ist Deutsch! Kompakt 7” – podręcznik

     Nowa Era

     Religia*

     ks. W. Janiga

     „Bóg wskazuje nam drogę” – podręcznik

     Gaudium

     * Podręcznik do religii zostanie zamówiony z wydawnictwa przez nauczyciela.

     KLASA VIII

     Podręczniki do wszystkich przedmiotów (poza religią) zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

     PRZEDMIOT

     AUTOR

     TYTUŁ

     WYDAWNICTWO

     Język polski

     J. Kościerzyńska, M. Chmiel,
     A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc

     „Nowe Słowa na start! 8” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

     Nowa Era

     J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

     „Nowe Słowa na start! 8” – zeszyt ćwiczeń

     Matematyka

     M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska,
     J. Janowicz, W. Babiański, K. Wej

     „Matematyka z kluczem 8” – podręcznik

     Nowa Era

     „Matematyka z kluczem 8” – zeszyt ćwiczeń

     Historia

     R. Śniegocki, A. Zielińska

     „Wczoraj i dziś 8” – podręcznik

     Nowa Era

     Biologia

     B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sektas,
     J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec

     „Puls życia 8” - podręcznik

     Nowa Era

     J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec

     „Puls życia 8” – zeszyt ćwiczeń

     Chemia

     J., T. Kulawik, M. Litwin

     „Chemia Nowej Ery 8” – podręcznik

     Nowa Era

     Fizyka

     G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,
     M. Nowotny-Różańska

     „Spotkania z fizyką 8” – podręcznik

     Nowa Era

     Geografia

     T. Rachwał, D. Szczypiński

     „Planeta Nowa 8” - podręcznik

     Nowa Era

     praca zbiorowa

     „Polska, kontynenty, świat” – atlas

     Język angielski

     P. Howarth, P. Reilly, D. Morris

     „Repetytorium ósmoklasisty” – podręcznik

     Macmillan

     C. Smith

     „Repetytorium ósmoklasisty” – zeszyt ćwiczeń

     Informatyka

     G. Koba

     „Lubię to! 8” – podręcznik

     Nowa Era

     Język niemiecki

     J. Kamińska

     „Das ist Deutsch! Kompakt 8” – podręcznik

     Nowa Era

     Wiedza
     o społeczeństwie

     I. A. Janiccy, T. Maćkowski,
     A. Kucia-Maćkowska,

     „Dziś i jutro” - podręcznik

     Nowa Era

     Edukacja dla bezpieczeństwa

     J. Słoma

     „Żyję i działam bezpiecznie” – podręcznik

     Nowa Era

     Religia*

     ks. P. Mąkosa

     „Z Tobą idę przez życie 8” – podręcznik

     Gaudium

     * Zakup podręcznika we własnym zakresie

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych