• Nauczyciele

    •   nazwisko i imię nauczany przedmiot pełnione funkcje wycho-
     wawstwo
     sale

     Pietrzak Katarzyna

      

     dyrektor szkoły

      

     102A

     Smoczyk Marcin

     geografia, 
     fizyka, 
     technika,
     przyroda

     wicedyrektor szkoły

     administrator e-Dziennika,
     administrator szkolnej strony internetowej,
     protokolant

      IV

     130

     Bartkowska Edyta

     edukacja wczesnoszkolna

     opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu,
     inspektor ochrony danych osobowych

     II

     206

     Bresler Beata

     język polski,
     zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
     język polski
     dla obcokrajowców

     członek komisji ZFŚS

     VII

     113

     Buczkowska Danuta

     chemia

      

      

     130

     Choynowska Anna

      

     psycholog

      

     207

     Cierlicka Natalia

     edukacja przedszkolna

      

     grupa Marynarze

     114

     Dudzińska Małgorzata

     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
     zajęcia rewalidacyjne

     logopeda,
     pedagog specjalny,
     przewodnicząca zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      

     108

     Drzewińska-Dąbrowska Joanna

     muzyka

      

      

     113

     Jankowska Ewa

     edukacja wczesnoszkolna,
     język polski
     dla obcokrajowców

     przedstawiciel pracowników

     I

     205

     Jędrzejko Anna

     zajęcia rewalidacyjne

     nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w kl. VI,
     opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

      

      

     Kleban Piotr

     historia,
     informatyka,
     wiedza o społeczeństwie,
     nauka programowania

      

      

     111

     Koziróg Wioletta

     edukacja przedszkolna,
     zajęcia rewalidacyjne

     nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w kl. II i V,
     pedagog specjalny,
     przewodnicząca PKZP

      

      

     Krawczuk Aneta

     język polski,
     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

     bibliotekarz,
     opiekun Samorządu Uczniowskiego

     V

     203

     ks. Krzyżanowski Stanisław

     religia

     prefekt szkoły

      

     203

     Makar-Łoś Milena

     edukacja przedszkolna

      

     grupa Krasnoludki

     115

     Mazurek Magdalena

     język niemiecki,
     biologia,
     doradztwo zawodowe

      

      

     202

     Nowak Paulina

     edukacja przedszkolna

      

      

      

     Nowy Joanna

     wychowanie do życia
     w rodzinie,
     edukacja dla bezpieczeństwa

      

      

     130

     Pasek Patrycja

     zajęcia świetlicowe

     nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w kl. I i IV,
     sekretarz PKZP

      

     14

     Patoła Justyna

     matematyka,
     zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

      

     VIII

     107

     Pawłowska Eliza

      

     pedagog szkolny,
     przewodnicząca zespołu wychowawczego

      

     207

     Podgórska-Lanczak Emilia

     język angielski

     opiekun Samorządu Uczniowskiego,
     opiekun Pocztu Sztandarowego

     VI

     106

     ks. Sawicki Norbert

     religia

      

      

     203

     Sianoszek Monika

     edukacja wczesnoszkolna,
     rytmika,
     koło muzyczne

      

     III

     208

     Trzeciak-Tomczyk Marzena

     plastyka,
     koło plastyczne,
     zajęcia świetlicowe

      

      

     11

     Włodarczyk Magdalena

     wychowanie fizyczne

      

      

     133

     Wolniakowski August

     wychowanie fizyczne,
     edukacja dla bezpieczeństwa

      

      

     133

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych