• Nauczyciele

    •   nazwisko i imię nauczany przedmiot pełnione funkcje wycho-
     wawstwo
     sale
     Pietrzak Katarzyna   dyrektor szkoły   102A
     Smoczyk Marcin

      geografia, 
     fizyka, 
     technika,
     przyroda

     wicedyrektor szkoły

     administrator e-Dziennika,
     administrator szkolnej strony internetowej,
     protokolant

       130
     Bartkowska Edyta edukacja wczesnoszkolna,
     zajęcia świetlicowe
     opiekun szkolnego wolontariatu,
     inspektor ochrony danych osobowych
     I 206
     Bresler Beata język polski,
     zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
     członek komisji ZFŚS VI 113
     Buczkowska Danuta chemia     130
     Cierlicka Natalia edukacja przedszkolna   grupa Marynarze
     KP
     114
     Dudzińska Małgorzata

     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
     zajęcia rewalidacyjne

     logopeda,
     opiekun pocztu sztandarowego
       108
     Drzewińska-Dąbrowska Joanna muzyka     113
     Jankowska Ewa edukacja wczesnoszkolna skarbnik PKZP,
     przedstawiciel pracowników
     III 205
     Jędrzejko Anna zajęcia rewalidacyjne nauczyciel współorganizujący proces kształcenia    
     Kleban Piotr historia,
     informatyka,
     wiedza o społeczeństwie,
     nauka programowania
         111
     Koziróg Wioletta edukacja przedszkolna    

     114

     115

     Krawczuk Aneta język polski bibliotekarz,
     sekretarz PKZP
     IV 203
     ks. Krzyżanowski Stanisław religia prefekt szkoły   203
     Machała Marta edukacja przedszkolna   grupa Krasnoludki
     KP
     115
     Mazurek Magdalena język niemiecki,
     biologia,
     doradztwo zawodowe
         202
     Nowak Paulina edukacja przedszkolna      
     Nowy Joanna wychowanie do życia
     w rodzinie
         202
     Pasek Patrycja zajęcia świetlicowe

     nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, 
     opiekun szkolnego wolontariatu

       14
     Patoła Justyna matematyka,
     zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
       VII 107
     Pawłowska Eliza   pedagog szkolny,
     przewodnicząca zespołu ds.
     pomocy psychologicznzo-pedagogicznej
       207
     Podgórska-Lanczak Emilia język angielski opiekun Samorządu Uczniowskiego V 106
     ks. Sawicki Norbert religia     203
     Sianoszek Monika

     edukacja wczesnoszkolna,
     rytmika,
     koło muzyczne

       I 208
     Trzeciak-Tomczyk Marzena plastyka,
     koło plastyczne,
     zajęcia świetlicowe
         11
     Wolniakowski August wychowanie fizyczne,
     edukacja dla bezpieczeństwa
       VIII 133