Nawigacja

 • W czwartek, 24 października, obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły - Jana Pawła II. Z tej okazji najpierw uczestniczyliśmy we Mszy św. w pobierowskim kościele, a następnie w szkole odbyła się uroczysta akademia, która przypomniała uczniom najważniejsze momenty z życia Jana Pawła II oraz znane i lubiane słowa papieża Polaka. Tradycją jest, że w tym dniu pierwszoklasiści są pasowani na ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej. Nie inaczej było i w tym roku. Gabrysia, Antek, Alan, Kornel, Lena, Ada, Ania, Filip, Oliwier, Franek, Szymon, Ksawery, Joasia, Paweł, Paulina, Filip, Franek i Bartek pod opieką swojego wychowawcy - pani Ewy Jankowskiej, zaprezentowali co już zdążyli nauczyć się w szkole. Zaprezentowane wyniki pracy były zdumiewające, więc mogli najpierw złożyć ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie dyrektor szkoły - pani Katarzyna Pietrzak uroczyście, wielkim ołówkiem, pasowała każdego pierwszaka na ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej. Później były już same prezenty - od starszych kolegów, rodziców pierwszaków, Rady Rodziców, dyrektorów szkół z Rewala i Niechorza, a także od Urzędu Gminy Rewal. Po wspaniałej uroczystości pierwszaki świętowały swój dzień przy specjalnym poczęstunku przygotowanym przez rodziców.
  25.10.2019 17:43 | więcej »
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się także w naszej szkole. Podczas uroczystego apelu przygotowanego przez panie Justynę Patołę, Monikę Sianoszek i Joannę Drzewińską-Dąbrowską, dowiedzieliśmy się skąd w ogóle wziął się Dzień Edukacji Narodowej,
  a także jak wygląda praca nauczyciela (oczywiście z przymrużeniem oka). W czasie uroczystości swoje talenty wokalne zaprezentowały klasy III, V i VI, a talenty taneczne klasa V. Po uroczystości odbył się poczęstunek dla obecnych oraz były pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Dziękujemy za wszystkie dowody sympatii,
  a gościom – za przybycie.
  25.10.2019 17:43 | więcej »
 • 20 września br. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie, jak co roku, brali udział w akcji Sprzątanie Świata.
  Już od 8:15 uczniowie szkoły przystąpili do wielkiego sprzątania pobierowskich lasów. Klasy IV, VII i VIII sprzątały tereny zielone przy ul. Orzeszkowej, Szczecińskiej, Wrzos, Południowej oraz przy kościele i cmentarzu. Klasy V i VI sprzątały tereny zielone przy ul. Chmielnej, Brackiej, Wczasowej i Szczecińskiej oraz leśną polanę przy ul. Zachodniej. Klasy I, II i III sprzątały tereny zielone przy ul. Kilińskiego i Kościuszki. Natomiast przedszkolaki tereny wokół szkoły.
  Niestety, jak co roku, zebraliśmy ogromne ilości odpadów. W sumie 68 worków śmieci, a oprócz tego z lasu wynieśliśmy lodówkę, telewizor, wózek transportowy, pylony reklamowe i wiele innych przedmiotów, które nigdy w lesie nie powinny się znaleźć. Wartym podkreślenia jest fakt, że co roku uczniowie sprzątają te same tereny i co roku znajdują się tam takie ilości śmieci.
  Sprzątając miejscowe lasy uczniowie brali jednocześnie udział w rywalizacji klasowej na największą ilość zebranych śmieci. Podsumowanie akcji przez organizatora – pana Marcina Smoczyka oraz wręczenie nagród odbyło się w obecności specjalnych gości, którzy zaszczycili dzisiaj swoją obecnością społeczność ZSO: pana Macieja Kopcia – wiceministra edukacji narodowej, pana Jerzego Sołtysiaka – zachodniopomorskiego wicekuratora oświaty oraz pana Macieja Muszyńskiego – dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
  W kategorii klas I-III najwięcej śmieci (w przeliczeniu na jednego ucznia) zebrała klasa III, a w kategorii klas IV-VIII najwięcej śmieci zebrała klasa VIII. W nagrodę zwycięskie klasy otrzymały po torbie cukierków i vouchery na darmowy przejazd autokarem do kina.
  Następnie swoją niespodziankę przekazał pan wiceminister Maciej Kopeć. Doceniając pracę uczniów i nauczycieli oraz wysoki poziom edukacji w ZSO, szkoła otrzymała nowoczesną tablicę multimedialną.
  Na pamiątkę wizyty w naszej szkole, goście otrzymali słynne już pierniczki promocyjne Pani Ani Dąbrowskiej i kartki z obrazkami wyhaftowanymi przez panią Edytę Bartkowską.
  Dziękujemy również firmie Wodociągi Rewal sp. z o. o. na czele z panem Jackiem Domańskim za dostarczenie worków i rękawic oraz pomoc przy organizacji zbiórki śmieci.
  21.09.2019 19:52 | więcej »
 • We wtorek, 11 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Pobierowie odbyła się VII Gala Wyróżnień „Karolki 2018”. To niezwykłe w swej istocie wydarzenie ma na celu promowanie pożądanych postaw wśród uczniów, oceniając nie tylko osiągnięcia naukowe i różnorodne talenty, ale także koleżeńskość, otwartość w kontaktach z otoczeniem oraz chęć bezinteresownego niesienia pomocy.

       Nazwa statuetek nie jest przypadkowa, pochodzi bowiem od imienia patrona szkoły – papieża Polaka - Karola Wojtyły. Kapituła konkursowa w której składzie znalazła się cała Rada Pedagogiczna przyznawała wyróżnienia w 6 kategoriach:

  - Przyjaciel szkoły czyli osoba lub instytucja bliska sprawom szkoły, służąca radą i pomocą;

  - Geniusz roku - wyróżnienie za szczególne uzdolnienia i wybitne osiągnięcia w nauce;

  - Sportowiec roku - wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w sporcie;

  - Artysta roku - wyróżnienie za szczególne uzdolnienia artystyczne;

  - Pasjonat książek - wyróżnienie za przeczytanie największej liczby książek w danym roku szkolnym;

  - Wielki sercem - wyróżnienie za poświęcenie i wybitne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły

  W jednej kategorii - Najlepszy kolega - wyboru dokonali uczniowie ZSO w Pobierowie w tajnym głosowaniu.

  Scenariusz całego wydarzenia opracowała pani Aneta Krawczuk – nauczycielka języka polskiego, zaś wsparcia lektorskiego w czasie prezentacji nominowanych uczniów udzielił pan Marcin Smoczyk – nauczyciel geografii. Całość rozpoczęła się o 10:00 w sali gimnastycznej od wystąpienia dyrektor szkoły - pani Katarzyny Pietrzak. Galę poprowadzili uczniowie szkoły – Martyna Sztandera i Marcel Jarocki, a uroczyście otworzył ją występ uczennicy Natalii Krupy, który zaśpiewała utwór Pauliny Przybysz „Nie bój się chcieć”.

  Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi starosta gryficki – Ryszard Chmielowicz, przewodnicząca Rady Gminy – Wanda Szukała-Błachuta, wiceprzewodniczący Rady Gminy – Rafał Mielcarek, radny Paweł Kaczor, inspektor ds. oświaty - Joanna Błachuta, dyrektor ZSP Niechorze - Ewa Łozdowska, sołtys Pobierowa – Przemysław Studziński, inspektor ds. turystyki – Agata Smoczyk,  rodzice i wiele innych osób zaangażowanych w życie szkoły.

  Kapituła konkursowa w kategorii Przyjaciel Szkoły przyznała nagrodę pani Emilii Binkowskiej.

  Tytuł Geniusza Roku uzyskał Łukasz Borowski z klasy VIII. Nominacje otrzymały także Natalia Krupa i Łucja Siniowska – obie z klasy IIIa gimnazjum. Nagrody i wyróżnienia wręczyła dyrektor szkoły – pani Katarzyna Pietrzak.

  Tytuł Sportowca Roku uzyskał Mikołaj Seniowski - klasa VI. Nominowano także Bartłomieja Chmurzyńskiego - klasa V, Natalię Krupę - klasa IIIa gimnazjum. Nagrody i wyróżnienia w kategorii Sportowca Roku wręczyła inspektor ds. oświaty - pani Joanna Błachuta.

  Tytuł Pasjonata Książek otrzymała Natalia Krupa - klasa IIIa gimnazjum. Nominowano także Oliwię Jobell i Jakuba Marciniaka – oboje z klasy VII. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostały przez dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - panią Ewę Łozdowską.

  Na półmetku wyróżnień mogliśmy podziwiać występ uczennicy Igi Błądzińskiej, która zaśpiewały utwór „Bieszczady”.

  Tytuł Talentu Roku otrzymał Marcel Jarocki - klasa IIIa gimnazjum. Nominowane zostały także Vanessa Kaczor – klasa IV i Natalia Krupa – klasa IIIa gimnazjum. Nagrody i wyróżnienia wręczyła pani Wanda Szukała-Błachuta – przewodnicząca Rady Gminy Rewal.

  Tytuł Wielki Sercem otrzymała Larysa Przybylak - klasa IIIa gimnazjum. Nominowani zostali także Jakub Marciniak – klasa VII i Łukasz Borowski – klasa VIII. Nagrody i wyróżnienia wręczył starosta gryficki – pan Ryszard Chmielowicz.

  W ostatniej kategorii Najlepszy kolega szkolna brać wybrała tym razem koleżankę – Martynę Sztanderę z klasy IIIa gimnazjum.

  Po nagrodzeniu uczniów we wszystkich kategoriach mogliśmy zobaczyć występ uczennic klasy IV, które zaśpiewały utwór „Get Dressed for the day”

  W czasie trwania Gali uhonorowano także uczniów udzielających się w Szkolnym Kole Wolontariatu, poczcie sztandarowym i wspomagających prace samorządu szkolnego i sklepiku szkolnego. Wydarzenie zakończył występ uczennic z klas I i II, które pokazały układ taneczny do utworu „Fly to your Heart”, Na koniec była chwila dla fotoreporterów, czyli wspólne zdjęcie wszystkich narodzonych i nominowanych w VII Gali Wyróżnień - Karolki 2019.

  11.06.2019 22:26 | więcej »
 • Dziś zakończyliśmy trzydniowe rekolekcje wielkopostne, które w tym roku przebiegały pod hasłem „Bóg wybaczający – miłosierdzie”. Tradycyjnie w naszej szkole, rekolekcje miały charakter warsztatowy. Uczniowie brali udział w konferencjach rekolekcyjnych, które prowadził ks. Marcin Smoliga; warsztatach teatralnych, warsztatach tanecznych prowadzonych przez pana Krzysztofa Kończyńskiego (animatora muzycznego na Spotkaniach Młodych w Lednicy) i cukierniczych - prowadzonych przez ...panią Annę Dąbrowską. Nie zabrakło oczywiście musztry, którą prowadziła pani Paulina Nowak oraz uczniowie klasy IIIa gimnazjum. W tym roku puchar przechodni za najlepiej wykonaną musztrę paradną zdobyły klasy: III KSP, VI KSP, IIIa gim. W ostatnim dniu uczestniczyliśmy we Mszy świętej, a po niej zasiedliśmy do wspólnych, przygotowanych wcześniej, stołów wielkanocnych, przy których składaliśmy sobie świąteczne życzenia.
  17.04.2019 19:54 | więcej »
 • Dnia 9 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją dotyczącą znaczenia odzyskania niepodległości i jego kontekstu historycznego. Na godzinę 11.11 zostało zaplanowane uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski. Następnie przystąpiono do wspólnego śpiewania. Udział w akademii wzięli wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami. Każda klasa miała za zadanie zaprezentować jedną z pieśni patriotycznych. Na niejednej twarzy rysowało się wzruszenie, wszyscy odczuli powagę i wyjątkowość tej chwili.
  Wydarzenie to było poprzedzone akcją tworzenia przez uczniów plakatów, oraz konkursem na najlepszą prezentację i pracę plastyczną. Uczestnicy konkursu po apelu odebrali nagrody i dyplomy.
  26.12.2018 19:46 | więcej »
 • Święta Bożego Narodzenia oraz poprzedzające je tygodnie to wyjątkowy okres, podczas którego nikt nie powinien c...zuć się samotny czy odrzucony. Dzieciom i młodzieży święta kojarzą się najbardziej z choinką i prezentami, dlatego uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie postanowili sprawić wyjątkową niespodziankę swoim rówieśnikom z Domu Dla Dzieci w Gryficach. Do niecodziennego spotkania doszło 14 grudnia, a uczestniczył w nim Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz. Młodzież szkolna nie tylko spędziła z wychowankami miły czas, ale także przekazała im przygotowane przez siebie świąteczne paczki. Doświadczenie to było dla wszystkich dzieci doskonałą lekcją wychowawczą uczącą życzliwości, a także pokazującą jak wiele radości może przynieść bezinteresowne obdarowywanie innych.
  26.12.2018 19:29 | więcej »
 • Dnia 14.12.2018 w Niechorzu po raz kolejny odbyły się coroczne zawody gminne w koszykówce chłopców i dziewcząt. Rywalizowały szkoły z Niechorza,Rewala i Pobierowa z klas VII, VIII oraz III gimnazjum.
  Punktualnie o 9.00 rozpoczął się pierwszy mecz, w którym naprzeciw siebie stanęły drużyny dziewcząt z Pobierowa i Rewala. Po czterech sześciominutowych kwartach lepsze okazały się dziewczęta z Pobierowa, które wygrały 28:2. Następny mecz, to mecz w grupie chłopców pomiędzy Niechorzem a Pobierowem. Wynik 9:23 dla Pobierowa. Kolejne mecze to mecze dziewcząt i chłopców pomiędzy Niechorzem i Rewalem.
  Kolejne nasze spotkanie to mecz dziewcząt z drużyną z Niechorza. Po dramatycznym meczu i emocjonującej końcówce tablica wyników pokazywała remis 8:8 lecz zapas punktów z pierwszego meczu pozwolił cieszyć się z pierwszego miejsca szkole z Pobierowa. Dziewczęta uzyskały awans na zawody powiatowe.
  Ostatni mecz podczas turnieju to mecz pomiędzy chłopcami z Rewala i Pobierowa. Mądra gra w obronie oraz zabójcze kontry chłopców z Pobierowa pozwoliły cieszyć się ze zwycięstwa po końcowym gwizdku. Wynik 14:7!

  Dwa nasze zespoły zajmują pierwsze miejsca w zawodach gminnych i uzyskują awans na zawody na szczeblu powiatowym w styczniu.
  Brawo!!!

  26.12.2018 19:28 | więcej »
 • Święto szkoły to dzień szczególny- to oddanie czci Ojcu Świętemu i głębsze poznanie jego nauki. Tegoroczne obchody Dnia Patrona miały charakter szczególny, ponieważ przypadły w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 40. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową.
  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym. Następnie wszyscy udaliśmy się do szkoły, gdzie uczniowie w montażu słowno-muzycznym przypomnieli najważniejsze chwile z życia Ojca Św.
  W tym dniu w duchowej obecności Jana Pawła II uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani na uczniów i złożyli ślubowanie.
  26.10.2018 20:52 | więcej »
 • POTRZEBA WIELKIEGO SERCA, ABY NAUCZAĆ MŁODE UMYSŁY...
  Pod takim hasłem 12 października 2018 r. odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną pod hasłem:
  "Z życia szkoły" przygotowali uczniowie pod opieką Pani Beaty Bresler. Ten szczególny dzień uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, którzy zawsze towarzyszą nam w wyjątkowych dniach. Pragniemy podziękować Pani Ani Dąbrowskiej i początkującym, młodym cukiernikom za pyszny, słodki poczęst...unek.
  Chcielibyśmy raz jeszcze życzyć Naszym nauczycielom, takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości.

  Samorząd Uczniowski

  23.10.2018 20:55 | więcej »
 • Dnia 27 września w naszym przedszkolu odbyła się impreza pt.: "Święto pieczonego ziemniaka". W roli głównej - ziemniak! Celem naszej zabawy była integracja dzieci i rodziców. Czekało na nas wiele atrakcji: konkurencje sportowe, wielkie ognisko, nad którym czuwał nasz pan konserwator i kącik kulinarny z potrawami z ziemniaków, przygotowany przez rodziców. Pogoda dopisała i wszyscy świetnie się bawili.
  23.10.2018 20:55 | więcej »
 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzony jest od 2011 roku w ostatni piątek września.
  Uczniowie naszej szkoły chętnie przyłączyli się w tym roku szkolnym do promowania tej akcji i w dniu 28 wrzesnia już od wejścia do budynku szkoły pojawiły się na ścianach i drzwiach plakaty oraz dekoracje związane z tabliczką mnożenia, które wykonali sami uczniowie.
  W czasie przerw, w formie gier i zabaw, wszyscy łącznie z nauczycielami mogli sprawdzić swoją wiedzę z mnożenia. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane cukierkami i jabłkami.
  Na lekcjach matematyki również można się było zmierzyć z tabliczką, ponieważ uczniowie rozwiązywali testy, które wyłonią Mistrza Tabliczki Mnożenia w dwóch kategoriach: klasy IV-V i VI-VIII.
  Wyniki juz jutro!
  23.10.2018 20:30 | więcej »
 • Ponieważ większość uczniów klasy III KSP to chłopcy, postanowiliśmy Dzień Chłopaka uczcić na sportowo.
  Trasę wycieczki rowerowej ustaliliśmy razem z rodzicami. Pierwszym punktem postoju był plac przy krzyżu w Pustkowie. Następnie pojechaliśmy do Multimedialnego Muzeum w Trzęsaczu, gdzie poznaliśmy historię kościoła oraz legendę z nim związaną.Kolejnym celem podróży była latarnia morska w Niechorzu. Niestety z powodu silnego wiatru była zamknięta. Humor jednak nas nie opuścił i po krótkim odpoczynku z nowymi siłami pojechaliśmy do Trzęsacza. Tam z apetytem zjedliśmy upieczone przy ognisku kiełbaski. Teraz mogliśmy już ruszyć w drogę powrotną do szkoły. Na miejscu każdy otrzymał pamiątkowy Europejski Certyfikat potwierdzający pobyt na 15 Południku wyznaczającym czas środkowoeuropejski. To był udany dzień.
  23.10.2018 20:30 | więcej »
 • Trzy dzwonki! Alarm! Ewakuacja! Szybciutko opuszczamy budynek. Uczniowie, pracownicy, wszyscy musimy przejść na halę sportową. Na szczęście, to tylko ćwiczenia w obecności strażaków z OSP Pobierowo i wszyscy mamy nadzieję, że na ćwiczeniach się skończy. Cała akcja zajęła nam mniej niż 3 minuty! Brawo My!!!
  23.10.2018 20:29 | więcej »
 • Dnia 26 wrzesnia, w naszej szkole odbyły się zajęcia skierowane do uczniów klas 1-3 oraz przedszkolaków z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Panie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gostynia uczyły dzieci zasad pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzieci z dużym zainteresowaniem i bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu.
  23.10.2018 20:29 | więcej »
 • W piątek, 21 września, uczniowie ZSO wzięli udział w akcji "Sprzątanie świata".
     Już od 8:15 ruszyliśmy z wielkim zapałem do sprzątania pobierowskich lasów (m.in. przy ul. Szczecińskiej, Orzeszkowej, Frontowej, Mickiewicza, Południowej i Lubelskiej).
     Niestety, jak co roku, ilość śmieci była tak duża, że nie wszystkie udało nam się posprzątać. Znaleźliśmy m.in. lodówkę, drzwi, sedes, tapczan, szafki, pozostałości po remontach.
     Dziękujemy mieszkańcom Pobierowa, którzy udostęp...nili naszym uczniom taczki do przewiezienia śmieci na miejsce zbiórki.
     Po kilkugodzinnej akcji zebraliśmy w sumie ok. 80 worków śmieci.
     Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie mniej :-)
     Dziękujemy Urzędowi Gminy w Rewalu oraz Celowemu Związkowi Gmin R-XXI za dostarczenie worków i rękawic do sprzątania.
  23.10.2018 20:28 | więcej »
 • 8 czerwca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Pobierowie odbyła się VI Gala Wyróżnień „Karolki 2018”. To niezwykłe w swej istocie wydarzenie ma na celu promowanie pożądanych postaw wśród uczniów, oceniając nie tylko osiągnięcia naukowe i różnorodne talenty, ale także koleżeńskość, otwartość w kontaktach z otoczeniem oraz chęć bezinteresownego niesienia pomocy.


       Nazwa statuetek nie jest przypadkowa, pochodzi bowiem od imienia patrona szkoły – papieża Polaka - Karola Wojtyły. Nagrody przyznawano na poziomie klas I-VII Katolickiej Szkoły Podstawowej i klas II-III gimnazjum. Kapituła konkursowa w której składzie znalazła się cała Rada Pedagogiczna przyznawała wyróżnienia w 6 kategoriach:

  - Przyjaciel szkoły czyli osoba lub instytucja bliska sprawom szkoły, służąca radą i pomocą;

  - Geniusz roku - wyróżnienie za szczególne uzdolnienia i wybitne osiągnięcia w nauce;

  - Sportowiec roku - wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w sporcie;

  - Artysta roku - wyróżnienie za szczególne uzdolnienia artystyczne;

  - Pasjonat książek - wyróżnienie za przeczytanie największej liczby książek w danym roku szkolnym;

  - Wielki sercem - wyróżnienie za poświęcenie i wybitne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły

  W jednej kategorii - Najlepszy kolega - wyboru dokonali uczniowie ZSO w Pobierowie w tajnym głosowaniu.

  Scenariusz całego wydarzenia opracowała pani Aneta Krawczuk – nauczycielka języka polskiego, zaś wsparcia lektorskiego w czasie prezentacji nominowanych uczniów udzielił pan Marcin Smoczyk – nauczyciel geografii. Całość rozpoczęła się o 10:00 w sali gimnastycznej od wystąpienia dyrektor szkoły - pani Jolanty Pytlas, która pokrótce objaśniła ideę wydarzenia. Galę poprowadzili uczniowie szkoły – Natalia Krupa i Marcel Jarocki, a uroczyście otworzył ją występ ucznia Jędrzeja Majdzińskiego, który zaprezentował utwór La Comparsita wykonany na gitarze klasycznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi wójt gminy Rewal - Maciej Bejnarowicz, inspektor ds. oświaty - Joanna Błachuta, dyrektor ZSP Niechorze - Ewa Łozdowska, przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pobierowie - Czesława Kowalik, rodzice i wiele innych osób zaangażowanych w życie szkoły.

  Kapituła konkursowa w kategorii Przyjaciel Szkoły jednomyślnie przyznała nagrodę państwu Annie i Kazimierzowi Dąbrowskim. Nagrodę wręczyła dyrektor szkoły - pani Jolanta Pytlas.

  Tytuł Geniusza Roku Katolickiej Szkoły Podstawowej uzyskał Łukasz Borowski z klasy VII. Nominacje otrzymał także Bartosz Radłowski – klasa VI. Tytuł Geniusza Roku gimnazjum uzyskał Jakub Bęgowski – klasa III. Nominacje otrzymali również Natalia Krupa – klasa IIa i Łucja Siniowska – klasa IIa. Nagrody i wyróżnienia wręczył wójt gminy Rewal - pan Maciej Bejnarowicz.

  Tytuł Sportowca Katolickiej Szkoły Podstawowej uzyskała Wiktoria Woroniecka - klasa IV. Nominowano także Jędrzeja Majdzińskiego - klasa VI, Bartłomieja Chmurzyńskiego - klasa IV, Mateusza Studzińskiego - klasa VII. Tytuł Sportowca Roku gimnazjum otrzymała Alicja Peitler - klasa III. W tej kategorii nominowano także Natalię Krupę – klasa IIa i Antoniego Peitlera – klasa III. Nagrody i wyróżnienia w kategorii Sportowca Roku wręczyła inspektor ds. oświaty - pani Joanna Błachuta.

  Tytuł Pasjonata Książek Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymała Oliwia Jobell - klasa VI. Nominowano także Mikołaja Łągiewkę - klasa I i Jakuba Marciniaka – klasa VI. Tytuł Pasjonata Książek gimnazjum otrzymała Marcelina Lewandowska - klasa III. Nominowano także Larysę Przybylak - klasa IIa oraz Bartosza Skonecznego – klasa III. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostały przez dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - panią Ewę Łozdowską.

  Na półmetku wyróżnień mogliśmy podziwiać występ uczennicy Natalii Krupy, która zaśpiewały utwór „Graj”, w oryginale wykonywany przez Kasię Popowską.

  Tytuł Talentu Roku Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymał Jędrzej Majdziński - klasa VI. Nominowane zostały także Vanessa Kaczor – klasa III i Nadia Antkowiak – klasa I. Tytuł Talentu Roku gimnazjum otrzymał Eryk Czerwiński - klasa III. Nominowani w tej kategorii zostali także Natalia Krupa - klasa IIa, Marcelina Lewandowska - klasa III, Marcel Jarocki - klasa IIa. Nagrody i wyróżnienia wręczyła pani Czesława Kowalik – przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pobierowie

  Tytuł Wielki Sercem Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymały w tym roku dwie uczennice: Jasmin Szredziński - klasa VI i Jessika Szredziński - klasa VI. Tytuł Wielki Sercem gimnazjum otrzymała Larysa Przybylak – klasa IIa. Nominowana została także Anna Chrastina - klasa IIa. Nagrody i wyróżnienia wręczyła dyrektor szkoły – pani Jolanta Pytlas.

  W ostatniej kategorii Najlepszy kolega szkolna brać wybrała Łukasza Borowskiego z VII klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej, a z gimnazjum Sandrę Mruk z klasy IIb.

  W czasie trwania Gali uhonorowano także uczniów udzielających się w zajęciach pozaszkolnych i wspomagających prace samorządu szkolnego i sklepiku szkolnego. Wydarzenie zakończyło wspólne zdjęcie wszystkich narodzonych i nominowanych w VI Gali Wyróżnień - Karolki 2018

                                                                                                Marcin Smoczyk

  23.10.2018 20:27 | więcej »
 • W sobotę 3 lutego odbył się w naszej szkole III Poranek z Pluszowym Misiem.
       To akcja charytatywna, której celem było zebranie funduszy na pomoc chorym dzieciom - pacjentom Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szczecinie. 
       Impreza rozpoczęła się o godz.10. Uczestniczyli w niej pani dyrektor Jolanta Pytlas, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice i Dziadkowie Uczniów, a także osoby niezwiązane bezpośrednio ze szkołą. 
       Można było wziąć udział w loterii fantowej i licytacji.
       Przygotowano również kiermasz, a także Kubusiową kawiarenkę z kawą, herbatą i domowymi wypiekami Grona Pedagogicznego.
       Wspólnie spędzany czas uprzyjemniała część artystyczna: piosenki, pokazy tańca i scenka teatralna przygotowane przez uczniów z różnych klas. 
       Mówi się, że muzyka łączy pokolenia. III Poranek z Pluszowym Misiem był również okazją do wspólnego  międzypokoleniowego pośpiewania piosenek tematycznych, których bohaterem był miś.
       Zebrane środki zasilą konto Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe w Szczecinie. Po raz kolejny pokazaliśmy, że razem możemy więcej.
                                                                                                                                   Beata Bresler
  23.10.2018 20:26 | więcej »

Ogłoszenia

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
  ul. Kościuszki 2
  72-346 Pobierowo
 • 91 386 42 00

Galeria zdjęć