Nawigacja

Grono Pedagogiczne

  nazwisko i imię nauczany przedmiot pełnione funkcje wycho-
wawstwo
sale
Pietrzak Katarzyna   dyrektor szkoły   102A
Smoczyk Marcin

przyroda, 
geografia, 
fizyka, 
technika

wicedyrektor szkoły

administrator e-Dziennika,
administrator szkolnej strony internetowej,
protokolant

  130
Bartkowska Edyta zajęcia świetlicowe opiekun szkolnego wolontariatu   14
Bresler Beata język polski,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
członek komisji ZFŚS,
przewodnicząca zespołu wychowawców
IV 113
Dudzińska Małgorzata

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia rewalidacyjne

logopeda   108
Drzewińska-Dąbrowska Joanna muzyka     113
Jankowska Ewa edukacja wczesnoszkolna skarbnik PKZP,
przewodnicząca zespołu ds. promocji zdrowia
I 205
Jędrzejko Anna zajęcia rewalidacyjne nauczyciel wspomagający   206
Kleban Piotr historia,
informatyka,
wiedza o społeczeństwie,
nauka programowania
administrator szkolnej sieci komputerowej i internetowej   111
Kowal Mariola

edukacja wczesnoszkolna

bibliotekarz,
przewodnicząca PKZP,
członek komisji ZFŚS
II 206
121
Koziróg Wioletta zajęcia rewalidacyjne nauczyciel wspomagający   206
Krawczuk Aneta język polski,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
sekretarz PKZP VIII 203
ks. Krzyżanowski Stanisław religia prefekt szkoły   202
Mazurek Magdalena język niemiecki,
doradztwo zawodowe
    106
Nowak Paulina edukacja przedszkolna administrator przedszkolnej strony internetowej gr. młodsza KP 115
Patoła Justyna matematyka,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
opiekun sklepiku szkolnego V 107
Pawłowska Eliza doradztwo zawodowe pedagog szkolny,
przewodnicząca zespołu ds.
pomocy psychologicznzo-pedagogicznej
  207
202
Paździor Elżbieta biologia,
chemia,
wychowanie do życia w rodzinie
    202
130
Podgórska-Lanczak Emilia język angielski opiekun Samorządu Uczniowskiego,
opiekun Pocztu Sztandarowego
  106
ks. Sawicki Norbert religia     202
Sianoszek Monika

edukacja wczesnoszkolna,
rytmika,
koło muzyczne

  III 208
Trzeciak-Tomczyk Marzena plastyka,
koło plastyczne,
zajęcia świetlicowe
  VII 11
Wiesiołek Regina edukacja przedszkolna   gr. starsza KP 114
Wolniakowski August wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa,
gimnastyka korekcyjna
  VI 133
HSP

 

Byli nauczyciele ZSO:

nazwisko i imię nauczany przedmiot
Bumbul Danuta język polski (w zastępstwie)
Chełstowska Barbara chemia
Dzierżyńska Martyna edukacja przedszkolna
Fiołek Edyta przyroda, technika, fizyka, chemia
ks. Galant Andrzej religia
Galewska Agnieszka edukacja przedszkolna
Gorczyński Tadeusz matematyka, fizyka
Górniak Jarosław technika
Gutowska Agnieszka logopeda (w zastępstwie)
Hałuszczak Klaudia jezyk niemiecki (w zastępstwie)
Hawełka Jacek wychowanie fizyczne
Hawrasz Jerzy wychowanie fizyczne
Jarosik Leszek wychowanie fizyczne (w zastępstwie)
Kabala Jacek muzyka, zajęcia artystyczne
Kałkowska Izabela język niemiecki (w zastępstwie)
Knap Marek wychowanie fizyczne
Komarova Tatiana biologia (w zastępstwie)
Kondarewicz Jan muzyka
Kopeć Maciej język niemiecki
s.M. Kopij Krystyna Wiesława religia, pedagog
Kral Barbara język polski (w zastępstwie)
Król Leszek plastyka (w zastępstwie)
Kruk Beata język angielski
o. Krzysztoforski Piotr OSPPE religia
Krzyżaniak Aleksandra edukacja wczesnoszkolna (w zastępstwie)
o. Krzyżowski Grzegorz OSPPE religia
Kuczaik Dorota geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, sztuka
Kusztelak Natalia język niemiecki
Lebioda Zofia edukacja przedszkolna
Lisaj Wiesława język polski (w zastępstwie)
ks. Marcula Sylwester religia
Markiewicz Krzysztof wychowanie fizyczne (w zastępstwie)
Markowska Małgorzata język angielski (w zastępstwie)
ks. Marszałek Henryk religia
Matecki Mateusz wychowanie fizyczne
Pietrasik Paweł edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Pilch Lech biologia, dyrektor szkoły
Pytlas Jolanta edukacja przedszkolna, dyrektor szkoły
Radomski Tycjan chemia
Raźniecki Andrzej geografia
Sipiak Beata edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Skraburska Edyta edukacja wczesnoszkolna
Solski Stanisław język niemiecki (w zastępstwie)
Stępień Marzena język niemiecki (w zastępstwie)
Szeflińska Ewa chemia
Szofer Elżbieta muzyka
Tomecka Bożena edukacja przedszkolna
Trytek Maria język niemiecki
Tylka Marzenna edukacja przedszkolna
Wasilewska Anna język polski (w zastępstwie)
Wąsik Małgorzata edukacja przedszkolna
Westfal Natalia język niemiecki
Wilczyńska Krystyna język polski (w zastępstwie)
Wodziński Sebastian muzyka
Woźniak Halina matematyka, fizyka
Woźniak-Jaworowska Ewa geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, bibliotekarz
Wójtowicz Daniela logopeda
o. Wrzochol Marcin OSPPE religia
Zakrzewska Ewa edukacja przedszkolna

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć