Nawigacja

Grono Pedagogiczne

  nazwisko i imię nauczany przedmiot pełnione funkcje wycho-
wawstwo
sale
Pytlas Jolanta edukacja przedszkolna dyrektor szkoły   102A
115
Bartkowska Edyta zajęcia świetlicowe koordynator ds. bezpieczeństwa,
opiekun szkolnego wolontariatu
  14
Bresler Beata język polski,
koło polonistyczne
przewodnicząca komisji ZFŚS III KGim. 113
Dudzińska Małgorzata zajęcia korekcyjno-kompensacyjne logopeda,
opiekun Pocztu Sztandarowego,
koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  108
Drzewińska-Dąbrowska Joanna muzyka,
zajęcia artystyczne muzyczne,
zajęcia muzyczne
    113
Jankowska Ewa edukacja wczesnoszkolna przewodnicząca zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
skarbnik PKZP
II KSP 205
Jędrzejko Anna   nauczyciel wspomagający   206
Kleban Piotr historia i społeczeństwo, historia, informatyka,
zajęcia komputerowe,
wiedza o społeczeństwie,
nauka programowania
przewodniczący zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych, administrator szkolnej sieci komputerowej i internetowej IIb KGim. 111
Kowal Mariola

edukacja wczesnoszkolna

bibliotekarz,
przewodnicząca PKZP,
członek komisji ZFŚS
  206
121
Koziróg Wioletta w zastępstwie:
edukacja przedszkolna
  gr. starsza KPrz. 114
Krawczuk Aneta język polski,
zajęcia socjoterapeutyczne

protokolant,
 w zastępstwie:

bibliotekarz,
sekretarz PKZP

VI KSP 203
ks. Krzyżanowski Stanisław religia prefekt szkoły   202
Matecki Mateusz

wychowanie fizyczne

    133
HSP
Mazurek Magdalena język niemiecki,
doradztwo zawodowe
    106
Pawłowska Eliza   pedagog szkolny,
koordynator ds. bezpieczeństwa
IIa KGim. 207
202
Paździor Elżbieta biologia,
wychowanie do życia w rodzinie
    202
Pietrasik Paweł wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
gimnastyka korekcyjna
    202
133
Pietrzak Katarzyna matematyka,
koło matematyczne
w zastępstwie:
przewodnicząca PKZP
V KSP 107
Podgórska-Lanczak Emilia język angielski opiekun Samorządu Uczniowskiego VII KSP 106
Sianoszek Monika

w zastępstwie:
edukacja wczesnoszkolna

  I KSP 206
Sipiak Beata edukacja wczesnoszkolna   III KSP 208
Smoczyk Marcin przyroda,
geografia,
zajęcia techniczne,
technika
administrator e-Dziennika,
administrator szkolnej strony internetowej,
przewodniczący zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 IV KSP 130
Szeflińska Ewa chemia     130
Tomecka Bożena edukacja przedszkolna   gr.młodsza KPrz. 115
Trzeciak-Tomczyk Marzena plastyka,
zajęcia artystyczne plastyczne,
koło plastyczne
    11
Wiesiołek Regina edukacja przedszkolna     114
Woźniak Halina matematyka,
fizyka
opiekun sklepiku szkolnego,
członek komisji ZFŚS
  107
130

 

Byli nauczyciele ZSO:

nazwisko i imię nauczany przedmiot
Bumbul Danuta język polski (w zastępstwie)
Chełstowska Barbara chemia
Dzierżyńska Martyna edukacja przedszkolna
Fiołek Edyta przyroda, technika, fizyka, chemia
ks. Galant Andrzej religia
Galewska Agnieszka edukacja przedszkolna
Gorczyński Tadeusz matematyka, fizyka
Górniak Jarosław technika
Hawełka Jacek wychowanie fizyczne
Hawrasz Jerzy wychowanie fizyczne
Jarosik Leszek wychowanie fizyczne (w zastępstwie)
Kabala Jacek muzyka, zajęcia artystyczne
Kałkowska Izabela język niemiecki (w zastępstwie)
Knap Marek wychowanie fizyczne
Komarova Tatiana biologia (w zastępstwie)
Kondarewicz Jan muzyka
Kopeć Maciej język niemiecki
s.M. Kopij Krystyna Wiesława religia, pedagog
Kral Barbara język polski (w zastępstwie)
Król Leszek plastyka (w zastępstwie)
Kruk Beata język angielski
o. Krzysztoforski Piotr OSPPE religia
Krzyżaniak Aleksandra edukacja wczesnoszkolna (w zastępstwie)
o. Krzyżowski Grzegorz OSPPE religia
Kuczaik Dorota geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, sztuka
Kusztelak Natalia język niemiecki
Lebioda Zofia edukacja przedszkolna
Lisaj Wiesława język polski (w zastępstwie)
ks. Marcula Sylwester religia
Markiewicz Krzysztof wychowanie fizyczne (w zastępstwie)
Markowska Małgorzata język angielski (w zastępstwie)
ks. Marszałek Henryk religia
Pilch Lech biologia, dyrektor szkoły
Radomski Tycjan chemia
Raźniecki Andrzej geografia
Skraburska Edyta edukacja wczesnoszkolna
Stępień Marzena język niemiecki (w zastępstwie)
Szofer Elżbieta muzyka
Trytek Maria język niemiecki
Tylka Marzenna edukacja przedszkolna
Wasilewska Anna język polski (w zastępstwie)
Wąsik Małgorzata edukacja przedszkolna
Westfal Natalia język niemiecki
Wilczyńska Krystyna język polski (w zastępstwie)
Wodziński Sebastian muzyka
Woźniak-Jaworowska Ewa geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, bibliotekarz
Wójtowicz Daniela logopeda
o. Wrzochol Marcin OSPPE religia
Zakrzewska Ewa edukacja przedszkolna

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć