Nawigacja

Grono Pedagogiczne

  nazwisko i imię nauczany przedmiot pełnione funkcje wycho-
wawstwo
sale
Pietrzak Katarzyna   dyrektor szkoły   102A
Smoczyk Marcin przyroda,
geografia,
zajęcia techniczne,
technika

wicedyrektor szkoły

administrator e-Dziennika,
administrator szkolnej strony internetowej

V 130
Bartkowska Edyta zajęcia świetlicowe opiekun szkolnego wolontariatu   14
Bresler Beata język polski,
język angielski
członek komisji ZFŚS   113
Dudzińska Małgorzata

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia rewalidacyjne

logopeda,
opiekun Pocztu Sztandarowego,
koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  108
Drzewińska-Dąbrowska Joanna muzyka     113
Jankowska Ewa edukacja wczesnoszkolna skarbnik PKZP III 205
Jędrzejko Anna zajęcia rewalidacyjne nauczyciel wspomagający   206
Kleban Piotr historia i społeczeństwo, historia, informatyka,
zajęcia komputerowe,
wiedza o społeczeństwie,
nauka programowania
administrator szkolnej sieci komputerowej i internetowej IIIb gim. 111
Kondarewicz Jan rytmika     114
Kowal Mariola

edukacja wczesnoszkolna

bibliotekarz,
przewodnicząca PKZP,
członek komisji ZFŚS,
protokolant
I 206
121
Koziróg Wioletta zajęcia rewalidacyjne nauczyciel wspomagający   206
Krawczuk Aneta język polski,
zajęcia socjoterapeutyczne
sekretarz PKZP VII 203
ks. Krzyżanowski Stanisław religia prefekt szkoły   202
Matecki Mateusz

wychowanie fizyczne

  IV 133
HSP
Mazurek Magdalena język niemiecki,
doradztwo zawodowe
     
Nowak Paulina edukacja przedszkolna   gr. młodsza KP 115
Patoła Justyna matematyka     107
Pawłowska Eliza doradztwo zawodowe pedagog szkolny IIIa gim. 207
202
Paździor Elżbieta biologia,
chemia,
wychowanie do życia w rodzinie
    202
130
Podgórska-Lanczak Emilia język angielski opiekun Samorządu Uczniowskiego VIII 106
ks. Sawicki Norbert religia     202
Sianoszek Monika

edukacja wczesnoszkolna,
koło muzyczne

  II 208
Szeflińska Ewa chemia      
Trzeciak-Tomczyk Marzena plastyka,
koło plastyczne,
zajęcia świetlicowe
  VI  11
Westfal Natalia język niemiecki     106
Wiesiołek Regina edukacja przedszkolna   gr. starsza KP 114
Wolniakowski August wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa,
gimnastyka korekcyjna
    133
HSP
Woźniak Halina matematyka,
fizyka
opiekun sklepiku szkolnego   107
130

 

Byli nauczyciele ZSO:

nazwisko i imię nauczany przedmiot
Bumbul Danuta język polski (w zastępstwie)
Chełstowska Barbara chemia
Dzierżyńska Martyna edukacja przedszkolna
Fiołek Edyta przyroda, technika, fizyka, chemia
ks. Galant Andrzej religia
Galewska Agnieszka edukacja przedszkolna
Gorczyński Tadeusz matematyka, fizyka
Górniak Jarosław technika
Hawełka Jacek wychowanie fizyczne
Hawrasz Jerzy wychowanie fizyczne
Jarosik Leszek wychowanie fizyczne (w zastępstwie)
Kabala Jacek muzyka, zajęcia artystyczne
Kałkowska Izabela język niemiecki (w zastępstwie)
Knap Marek wychowanie fizyczne
Komarova Tatiana biologia (w zastępstwie)
Kondarewicz Jan muzyka
Kopeć Maciej język niemiecki
s.M. Kopij Krystyna Wiesława religia, pedagog
Kral Barbara język polski (w zastępstwie)
Król Leszek plastyka (w zastępstwie)
Kruk Beata język angielski
o. Krzysztoforski Piotr OSPPE religia
Krzyżaniak Aleksandra edukacja wczesnoszkolna (w zastępstwie)
o. Krzyżowski Grzegorz OSPPE religia
Kuczaik Dorota geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, sztuka
Kusztelak Natalia język niemiecki
Lebioda Zofia edukacja przedszkolna
Lisaj Wiesława język polski (w zastępstwie)
ks. Marcula Sylwester religia
Markiewicz Krzysztof wychowanie fizyczne (w zastępstwie)
Markowska Małgorzata język angielski (w zastępstwie)
ks. Marszałek Henryk religia
Pietrasik Paweł edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Pilch Lech biologia, dyrektor szkoły
Pytlas Jolanta edukacja przedszkolna, dyrektor szkoły
Radomski Tycjan chemia
Raźniecki Andrzej geografia
Sipiak Beata edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Skraburska Edyta edukacja wczesnoszkolna
Stępień Marzena język niemiecki (w zastępstwie)
Szofer Elżbieta muzyka
Tomecka Bożena edukacja przedszkolna
Trytek Maria język niemiecki
Tylka Marzenna edukacja przedszkolna
Wasilewska Anna język polski (w zastępstwie)
Wąsik Małgorzata edukacja przedszkolna
Wilczyńska Krystyna język polski (w zastępstwie)
Wodziński Sebastian muzyka
Woźniak-Jaworowska Ewa geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, bibliotekarz
Wójtowicz Daniela logopeda
o. Wrzochol Marcin OSPPE religia
Zakrzewska Ewa edukacja przedszkolna

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć