Nawigacja

Katolicka Szkoła Podstawowa Katolickie Gimnazjum

Podręczniki

Katolicka Szkoła Podstawowa

rok szkolny 2018/2019

KLASA I

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

Edukacja wczesnoszkolna

J. Dymarska, M. Kołaczyńska, J. Hanisz, B. Nadarzyńska

„Nowi Tropiciele 1” – podręcznik, cz. 1-5

WSiP

zapewnia szkoła

A. Banasiuk, A. Burdzińska,
J. Dymarska, A. Kamińska,
R. Kamiński, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

„Nowi Tropiciele 1” - karty ćwiczeń, cz. 1-5

E. Burakowska

„Nowi Tropiciele 1–Matematyka”–karty ćwiczeń, cz. 1-5

Język angielski

C. Read, A. Soberón

„Bugs Team 1” – książka ucznia

Macmillan

C. Read, A. Soberón,
A. Parr-Modrzejewska

„Bugs Team 1” – zeszyt ćwiczeń

Religia

ks. T. Śmiech

„Żyjemy w Bożym świecie 1” – podręcznik

Jedność

we własnym zakresie

 

KLASA II

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

Edukacja wczesnoszkolna

J. Dymarska, M. Kołaczyńska, J. Hanisz, B. Nadarzyńska

„Nowi Tropiciele 2” – podręcznik, cz. 1-5

WSiP

zapewnia szkoła

A. Banasiuk, A. Burdzińska,
J. Dymarska, A. Kamińska,
R. Kamiński, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

„Nowi Tropiciele 2” - karty ćwiczeń, cz. 1-5

E. Burakowska

„Nowi Tropiciele 2–Matematyka”–karty ćwiczeń, cz. 1-5

Język angielski

C. Read, A. Soberón

„Bugs Team 2” – książka ucznia

Macmillan

C. Read, A. Soberón,
A. Parr-Modrzejewska

„Bugs Team 2” – zeszyt ćwiczeń

Religia

ks. T. Śmiech

„Idziemy do Jezusa 2” – podręcznik

Jedność

we własnym zakresie

 

KLASA III

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

Edukacja wczesnoszkolna

M. Lorek, L. Wollman          

„Nasz elementarz 3” – podręcznik, cz. 1, 2, 3, 4.

MEN

zapewnia szkoła

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

„Nasze ćwiczenia – klasa II” – ćwiczenia cz. 1, 2, 3, 4.

Nowa Era

Język angielski

J. Corbett, R. O’Farrell,

M. Kondro

„English Quest 3” – książka ucznia + 2 CD

Macmillan

zamawia Rada Rodziców

„English Quest 3” – zeszyt ćwiczeń

Religia

ks. T. Śmiech

„Jezus jest z nami 3” – podręcznik

Jedność

we własnym zakresie

„Jezus jest z nami 3” – zeszyt ćwiczeń

  

KLASA IV

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

Język polski

A. Klimowicz,
M. Derlukiewicz

„Nowe Słowa na start! 4” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

Nowa Era

zapewnia szkoła

praca zbiorowa

„Nowe Słowa na start! 4” – zeszyt ćwiczeń

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska,
M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem 4” – podręcznik cz. 1 i 2

Nowa Era

„Matematyka z kluczem 4” – zeszyt ćwiczeń

Historia

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś 4” – podręcznik

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 4” – zeszyt ucznia

Przyroda

M. Marko-Worłowska,
J. Stawarz, f. Szlajfer

„Tajemnice przyrody 4” – podręcznik

Nowa Era

„Tajemnice przyrody 4” – zeszyt ćwiczeń

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa 4”

Nowa Era

Plastyka

J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła! 4” – podręcznik

Nowa Era

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

„Lekcja muzyki 4” – podręcznik

Nowa Era

Język angielski

N. Beare

„Brainy 4” – książka ucznia

Macmillan

K. Stannett

„Brainy 4” – zeszyt ćwiczeń

Informatyka

M. Kęska

„Lubię to! 4” – podręcznik

Nowa Era

Język niemiecki

L. Zastąpiło, E. Krawczyk,

M. Kozubska

„Und so weiter neu 1” – podręcznik + CD

PWN

zapewnia szkoła (poza dotacją)

„Und so weiter neu 1” – zeszyt ćwiczeń

Religia

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

„Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik

Jedność

we własnym zakresie

E. Kondrak, E. Parszewska

„Miejsca pełne BOGActw” – zeszyt ćwiczeń

 

KLASA V

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

Język polski

A. Klimowicz,
M. Derlukiewicz

„Nowe Słowa na start! 5” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

Nowa Era

zapewnia szkoła

praca zbiorowa

„Nowe Słowa na start! 5” – zeszyt ćwiczeń

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska,
M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem 5” – podręcznik cz. 1 i 2

Nowa Era

„Matematyka z kluczem 5” – zeszyt ćwiczeń

Historia

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś 5” – podręcznik

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 5” – zeszyt ucznia

Biologia

M. Sęktas, J. Stawarz,
J. Holeczek, J. J. Pawłowscy

„Puls życia 5” – podręcznik

Nowa Era

„Puls życia 5” – zeszyt ćwiczeń

Geografia

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz,
T. Rachwał, R. Malarz

„Planeta Nowa 5” – podręcznik

Nowa Era

praca zbiorowa

„Polska, kontynenty, świat” – atlas

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa 5”

Nowa Era

Plastyka

J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła! 5” – podręcznik

Nowa Era

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

„Lekcja muzyki 5” – podręcznik

Nowa Era

Język angielski

N. Beare

„Brainy 5” – książka ucznia

Macmillan

K. Stannett

„Brainy 5” – zeszyt ćwiczeń

Informatyka

M. Kęska

„Lubię to! 5” – podręcznik

Nowa Era

Język niemiecki

L. Zastąpiło, E. Krawczyk,

M. Kozubska

„Und so weiter neu 2” – podręcznik + CD

PWN

zapewnia szkoła (poza dotacją)

„Und so weiter neu 2” – zeszyt ćwiczeń

Religia

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

„Spotkania uBOGAcające” – podręcznik

Jedność

we własnym zakresie

„Spotkania uBOGAcające” – zeszyt ćwiczeń

 

KLASA VI

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

Język polski

M. Derlukiewicz

„Słowa na start! 6” – podręcznik część 1. Kształcenie literackie i kulturowe.

Nowa Era

zapewnia szkoła

D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska - Mróz

„Słowa na start! 6” – podręcznik część 2. Kształcenie językowe.

praca zbiorowa

„Słowa na start! 6” – zeszyt ćwiczeń

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

„Matematyka z plusem 6” – podręcznik

GWO

„Matematyka z plusem 6” – ćwiczenia wersja C

Historia

i społeczeństwo

G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś 6” – podręcznik

Nowa Era

T. Maćkowski

„Wczoraj i dziś 6” – zeszyt ucznia

Przyroda

M. Braun, W. Grajkowski,
M. Więckowski

„Na tropach przyrody 6” – podręcznik 

Nowa Era

praca zbiorowa

„Atlas ilustrowany Świat Przyrody”

Zajęcia techniczne

L. Łabecki

„Jak to działa? 6” – podręcznik

Nowa Era

Plastyka

J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła! 6” – podręcznik

Nowa Era

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

„Lekcja muzyki 6” – podręcznik

Nowa Era

Język angielski

P. Bowen, D. Delaney,
D. Anyakwo

„Team Up 3” – książka ucznia

Oxford

„Team Up 3” – zeszyt ćwiczeń

Zajęcia komputerowe

M. Kęska

„Lubię to! 6” – podręcznik

Nowa Era

Język niemiecki

L. Zastąpiło, E. Krawczyk,

M. Kozubska

„Und so weiter 6” – podręcznik + CD

PWN

zapewnia szkoła (poza dotacją)

„Und so weiter 6” – zeszyt ćwiczeń

Religia

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

„Tajemnice BOGAtego życia” – podręcznik

Jedność

we własnym zakresie

„Tajemnice BOGAtego życia” – zeszyt ćwiczeń

 

KLASA VII

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

Język polski

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, A. Gorzałczyńska-Mróz,
M. Szulc

„Nowe Słowa na start! 7” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

Nowa Era

zapewnia szkoła

J. Kuchta, J. Kościerzyńska,
M. Ginter

„Nowe Słowa na start! 7” – zeszyt ćwiczeń

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska,
M. Paszyńska, J. Janowicz,
W. Babiański, K. Wej

„Matematyka z kluczem 7” – podręcznik

Nowa Era

Historia

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,
J. Kłaczkow

„Wczoraj i dziś 7” – podręcznik

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 7” – zeszyt ucznia

Biologia

M. Jefimow

„Puls życia 7” - podręcznik

Nowa Era

J. Holeczek,
B. Januszewska-Hasiec

„Puls życia 7” – zeszyt ćwiczeń

Chemia

J., T. Kulawik, M. Litwin

„Chemia Nowej Ery 7” – podręcznik

Nowa Era

M. Mańska, E. Megiel

„Chemia Nowej Ery 7” – zeszyt ćwiczeń

Fizyka

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

„Spotkania z fizyką 7” – podręcznik

Nowa Era

Geografia

R. Malarz, M. Szubert

„Planeta Nowa 7” - podręcznik

Nowa Era

Plastyka

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

„Do dzieła! 7” – podręcznik

Nowa Era

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

„Lekcja muzyki 7” – podręcznik

Nowa Era

Język angielski

P.Howarth, P.Reilly, D.Morris

„All Clear 7” – książka ucznia

Macmillan

C. Smith

„All Clear 7” – zeszyt ćwiczeń

Informatyka

G. Koba

„Lubię to! 7” – podręcznik

Nowa Era

Język niemiecki

L. Zastąpiło, E. Krawczyk,

M. Kozubska

„Kompass team 2” – podręcznik

PWN

„Kompass team 2” – ćwiczenia

Religia

ks. P. Mąkosa

„Spotykam Twoje słowo 7” – podręcznik

Gaudium

we własnym zakresie

 

KLASA VIII

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

Język polski

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, A. Gorzałczyńska-Mróz,
M. Szulc

„Nowe Słowa na start! 8” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

Nowa Era

zapewnia szkoła

J. Kuchta, J. Kościerzyńska,
M. Ginter

„Nowe Słowa na start! 8” – zeszyt ćwiczeń

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska,
M. Paszyńska, J. Janowicz,
W. Babiański, K. Wej

„Matematyka z kluczem 8” – podręcznik

Nowa Era

Historia

R. Śniegocki, A. Zielińska

„Wczoraj i dziś 8” – podręcznik

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 8” – zeszyt ucznia

Biologia

B. Sągin, A. Boczarowski,
M. Sektas, J. Holeczek,
B. Januszewska-Hasiec

„Puls życia 8” - podręcznik

Nowa Era

„Puls życia 8” – zeszyt ćwiczeń

Chemia

J., T. Kulawik, M. Litwin

„Chemia Nowej Ery 8” – podręcznik

Nowa Era

M. Mańska, E. Megiel

„Chemia Nowej Ery 8” – zeszyt ćwiczeń

Fizyka

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

„Spotkania z fizyką 8” – podręcznik

Nowa Era

Geografia

T. Rachwał, D. Szczypiński

„Planeta Nowa 8” - podręcznik

Nowa Era

Język angielski

P.Howarth, P.Reilly, D.Morris

„All Clear 8” – książka ucznia

Macmillan

C. Smith

„All Clear 8” – zeszyt ćwiczeń

Informatyka

G. Koba

„Lubię to! 8” – podręcznik

Nowa Era

Język niemiecki

L. Zastąpiło, E. Krawczyk,

M. Kozubska

„Kompass team 3” – podręcznik

PWN

„Kompass team 3” – ćwiczenia

Wiedza
o społeczeństwie

I. A. Janiccy, T. Maćkowski,
A. Kucia-Maćkowska,

„Dziś i jutro” - podręcznik

Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie” – podręcznik

Nowa Era

 

Religia

ks. P. Mąkosa

„Z Tobą idę przez życie 8” – podręcznik

Gaudium

we własnym zakresie

 

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć