Nawigacja

Katolicka Szkoła Podstawowa

Podręczniki

Katolicka Szkoła Podstawowa

rok szkolny 2020/2021
 

KLASA I

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Edukacja wczesnoszkolna

E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda

„Wielka Przygoda 1”, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna – podręcznik

Nowa Era

E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka

„Wielka Przygoda 1”, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – ćwiczenia

M. Kęska

„Informatyka 1” – ćwiczenia

M. Gromek, G. Kilbach

„Muzyka 1” – ćwiczenia

E. Kacprzak, G. Wójcicka

„Wielka Przygoda 1, Ćwiczenia do kaligrafii”

Język angielski

C. Read, A. Soberón

„Bugs Team 1” – książka ucznia

Macmillan

C. Read, A. Soberón, A. Parr-Modrzejewska

„Bugs Team 1” – zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

„Ich und du neu 1” - podręcznik

PWN

Religia

ks. P. Płaczek

„Pan Bóg jest naszym Ojcem” cz. 1 i 2 – podręcznik

Święty Wojciech

 

KLASA II

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Edukacja wczesnoszkolna

J. Dymarska, M. Kołaczyńska, J. Hanisz, B. Nadarzyńska

„Nowi Tropiciele 2” – podręcznik, cz. 1-5

WSiP

A. Banasiuk, A. Burdzińska,
J. Dymarska, A. Kamińska,
R. Kamiński, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

„Nowi Tropiciele 2” - karty ćwiczeń, cz. 1-5

E. Burakowska

„Nowi Tropiciele 2–Matematyka”–karty ćwiczeń, cz. 1-5

Język angielski

C. Read, A. Soberón

„Bugs Team 2” – książka ucznia

Macmillan

C. Read, A. Soberón, A. Parr-Modrzejewska

„Bugs Team 2” – zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

„Ich und du neu 2” - podręcznik

PWN

Religia

ks. T. Śmiech

„Idziemy do Jezusa 2” – podręcznik

Jedność

 

KLASA III

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Edukacja wczesnoszkolna

J. Dymarska, M. Kołaczyńska, J. Hanisz,
B. Nadarzyńska

„Nowi Tropiciele 3” – podręcznik, cz. 1-5

WSiP

A. Banasiuk, A. Burdzińska, J. Dymarska,
A. Kamińska, R. Kamiński, M. Kołaczyńska,
B. Nadarzyńska

„Nowi Tropiciele 3” - karty ćwiczeń, cz. 1-5

E. Burakowska

„Nowi Tropiciele 3–Matematyka”–karty ćwiczeń, cz. 1-5

Język angielski

C. Read, A. Soberón

„Bugs Team 3” – książka ucznia

Macmillan

C. Read, A. Soberón, A. Parr-Modrzejewska

„Bugs Team 3” – zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

„Ich und du neu 3” - podręcznik

PWN

Religia

ks. T. Śmiech

„Jezus jest z nami 3” – podręcznik

Jedność

„Jezus jest z nami 3” – zeszyt ćwiczeń

 

KLASA IV

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Język polski

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

„Nowe Słowa na start! 4” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

Nowa Era

praca zbiorowa

„Nowe Słowa na start! 4” – zeszyt ćwiczeń

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem 4” – podręcznik cz. 1 i 2

Nowa Era

„Matematyka z kluczem 4” – zeszyt ćwiczeń

Historia

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś 4” – podręcznik

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 4” – zeszyt ucznia

Przyroda

M. Marko-Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer

„Tajemnice przyrody 4” – podręcznik

Nowa Era

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa 4”

Nowa Era

Plastyka

J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła! 4” – podręcznik

Nowa Era

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

„Lekcja muzyki 4” – podręcznik

Nowa Era

Język angielski

N. Beare

„Brainy 4” – książka ucznia

Macmillan

K. Stannett

„Brainy 4” – zeszyt ćwiczeń

Informatyka

M. Kęska

„Lubię to! 4” – podręcznik

Nowa Era

Język niemiecki

L. Zastąpiło, E. Krawczyk, M. Kozubska

„Und so weiter EXTRA 1” – podręcznik + CD

PWN

Religia

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

„Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik

Jedność

E. Kondrak, E. Parszewska

„Miejsca pełne BOGActw” – zeszyt ćwiczeń

 

KLASA V

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Język polski

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

„Nowe Słowa na start! 5” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

Nowa Era

praca zbiorowa

„Nowe Słowa na start! 5” – zeszyt ćwiczeń

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem 5” – podręcznik cz. 1 i 2

Nowa Era

„Matematyka z kluczem 5” – zeszyt ćwiczeń

Historia

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś 5” – podręcznik

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 5” – zeszyt ucznia

Biologia

M. Sęktas, J. Stawarz

„Puls życia 5” – podręcznik

Nowa Era

Geografia

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał,
R. Malarz

„Planeta Nowa 5” – podręcznik

Nowa Era

praca zbiorowa

„Polska, kontynenty, świat” – atlas

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa 5”

Nowa Era

Plastyka

J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła! 5” – podręcznik

Nowa Era

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

„Lekcja muzyki 5” – podręcznik

Nowa Era

Język angielski

N. Beare

„Brainy 5” – książka ucznia

Macmillan

K. Stannett

„Brainy 5” – zeszyt ćwiczeń

Informatyka

M. Kęska

„Lubię to! 5” – podręcznik

Nowa Era

Język niemiecki

L. Zastąpiło, E. Krawczyk, M. Kozubska

„Und so weiter neu 2” – podręcznik + CD

PWN

Religia

s. B. Zawiślak, ks. M. Wojtasik

„Bóg szuka człowieka” – podręcznik cz. 1 i 2

Święty Wojciech

 

KLASA VI

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Język polski

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

„Nowe Słowa na start! 6” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

Nowa Era

praca zbiorowa

„Nowe Słowa na start! 6” – zeszyt ćwiczeń

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem 6” – podręcznik cz. 1 i 2

Nowa Era

„Matematyka z kluczem 6” – zeszyt ćwiczeń

Historia

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś 6” – podręcznik

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 6” – zeszyt ucznia

Biologia

J. Stawarz

„Puls życia 6” – podręcznik

Nowa Era

Geografia

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał,
R. Malarz

„Planeta Nowa 6” – podręcznik

Nowa Era

praca zbiorowa

„Polska, kontynenty, świat” – atlas

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa 6”

Nowa Era

Plastyka

J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła! 6” – podręcznik

Nowa Era

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

„Lekcja muzyki 6” – podręcznik

Nowa Era

Język angielski

N. Beare

„Brainy 6” – książka ucznia

Macmillan

K. Stannett

„Brainy 6” – zeszyt ćwiczeń

Informatyka

M. Kęska

„Lubię to! 6” – podręcznik

Nowa Era

Język niemiecki

L. Zastąpiło, E. Krawczyk, M. Kozubska

„Und so weiter neu 3” – podręcznik + CD

PWN

Religia

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

„Tajemnice BOGAtego życia” – podręcznik

Jedność

„Tajemnice BOGAtego życia” – zeszyt ćwiczeń

 

KLASA VII

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Język polski

J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęka, J. Krzemińska, J. Kostrzewa, N. Bielawska

„Nowe Słowa na start! 7” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

Nowa Era

praca zbiorowa

„Nowe Słowa na start! 7” – zeszyt ćwiczeń

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska,
J. Janowicz, W. Babiański, K. Wej

„Matematyka z kluczem 7” – podręcznik

Nowa Era

„Matematyka z kluczem 7” – zeszyt ćwiczeń

Historia

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

„Wczoraj i dziś 7” – podręcznik

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 7” – zeszyt ucznia

Biologia

M. Jefimow

„Puls życia 7” - podręcznik

Nowa Era

Chemia

J., T. Kulawik, M. Litwin

„Chemia Nowej Ery 7” – podręcznik

Nowa Era

Fizyka

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska

„Spotkania z fizyką 7” – podręcznik

Nowa Era

Geografia

R. Malarz, M. Szubert

„Planeta Nowa 7” - podręcznik

Nowa Era

Plastyka

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

„Do dzieła! 7” – podręcznik

Nowa Era

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

„Lekcja muzyki 7” – podręcznik

Nowa Era

Język angielski

M. Mann, S. Taylore-Knowles

„Repetytorium ósmoklasisty 1” – książka ucznia

Macmillan

K. Kotorowicz-Jasińska

„Repetytorium ósmoklasisty 1” – zeszyt ćwiczeń

Informatyka

G. Koba

„Lubię to! 7” – podręcznik

Nowa Era

Język niemiecki

J. Kamińska

„Das ist Deutsch! Kompakt 7” – podręcznik

Nowa Era

Religia

ks. P. Mąkosa

„Spotykam Twoje słowo 7” – podręcznik

Gaudium

 

KLASA VIII

Rodzice kupują wyłącznie książki do religii. Podręczniki do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Język polski

J. Kościerzyńska, M. Chmiel,
A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc

„Nowe Słowa na start! 8” – podręcznik. Kształcenie literackie, językowe i kulturowe.

Nowa Era

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

„Nowe Słowa na start! 8” – zeszyt ćwiczeń

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska,
J. Janowicz, W. Babiański, K. Wej

„Matematyka z kluczem 8” – podręcznik

Nowa Era

„Matematyka z kluczem 8” – zeszyt ćwiczeń

Historia

R. Śniegocki, A. Zielińska

„Wczoraj i dziś 8” – podręcznik

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 8” – zeszyt ucznia

Biologia

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sektas,
J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec

„Puls życia 8” - podręcznik

Nowa Era

Chemia

J., T. Kulawik, M. Litwin

„Chemia Nowej Ery 8” – podręcznik

Nowa Era

Fizyka

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska

„Spotkania z fizyką 8” – podręcznik

Nowa Era

Geografia

T. Rachwał, D. Szczypiński

„Planeta Nowa 8” - podręcznik

Nowa Era

Język angielski

P. Howarth, P. Reilly, D. Morris

„Repetytorium ósmoklasisty” – podręcznik

Macmillan

C. Smith

„Repetytorium ósmoklasisty” – zeszyt ćwiczeń

Informatyka

G. Koba

„Lubię to! 8” – podręcznik

Nowa Era

Język niemiecki

L. Zastąpiło, E. Krawczyk,

M. Kozubska

„Kompass team 3” – podręcznik

PWN

Wiedza
o społeczeństwie

I. A. Janiccy, T. Maćkowski,
A. Kucia-Maćkowska,

„Dziś i jutro” - podręcznik

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie” – podręcznik

Nowa Era

Religia

ks. P. Mąkosa

„Z Tobą idę przez życie 8” – podręcznik

Gaudium

 

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć