• Deklaracja dostępności

   • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsopobierowo.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-18.
    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-18.

    Status pod względem zgodności z ustawą:

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

    Metoda przygotowania oświadczenia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie.

    Utrudnienia na stronie:

    Szkoła dokłada wszelkich starań by nowe publikowane materiały były zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

    • zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej,

    • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

    Status pod względem zgodności z ustawą:

    Strona internetowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie jest częściowo dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami:

    Ustawienia na stronie:

    Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

    Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

    Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

    Firefox, Chrome, Internet Explorer:
    [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
    [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
    [CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok
    TAB - przejście do kolejnego elementu
    SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
    CTRL + F – przejście do wyszukiwarki

    W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

    Serwis jest wyposażony z mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

    • zmiana wielkości czcionki,
    • zmiana kontrastu.

    Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pan Marcin Smoczyk, adres poczty elektronicznej: zsopob@szkolnictwo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 91 386 42 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej  formie,

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
    e-mail: zsopob@szkolnictwo.pl
    tel.: 91 386 42 00

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

    Dostępność architektoniczna:

    Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
    Miejscowość
     - Pobierowo
    Kod pocztowy – 72-346
    Poczta - Pobierowo
    Gmina - Rewal
    Powiat - gryficki
    Województwo - zachodniopomorskie
    Nr telefonu – 913864200
    E mail – zsopob@szkolnictwo.pl

    Do budynków szkoły prowadzi 6 wejść, które są jednocześnie wyjściami ewakuacyjnymi. Wszystkie wejścia mają przeszkody architektoniczne. Budynek jest wielokondygnacyjny, duża liczba schodów uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada windy, na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille´a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety w budynku szkoły nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku są wyznaczone drogi ewakuacyjne. Na każdym poziomie znajduje się plan rozmieszczenia pomieszczeń. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego. Nie został przeszkolony żaden pracownik z języka migowego.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych