• Katolickie Przedszkole

    • Regulamin rekrutacji do Katolickiego Przedszkola w Pobierowie: 

     Regulamin_rekrutacji_KP_2023.docx

     Regulamin_rekrutacji_KP_2023.pdf

      

     Terminarz rekrutacji do Katolickiego Przedszkola w Pobierowie:
      od 25 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r. - składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Katolickim Przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024
      od 6 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów 
      od 1 marca 2023 r. do 6 marca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
      7 marca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Katolickiego Przedszkola
      od 7 marca 2023 r. do 14 marca 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
      15 marca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiego Przedszkola

     Terminarz rekrutacji uzupełniającej do Katolickiego Przedszkola w Pobierowie:
      od 17 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów 
      od 4 maja 2023 r. do 5 maja 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
      5 maja 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Katolickiego Przedszkola
      od 8 maja 2023 r. do 12 maja 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
      15 maja 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiego Przedszkola

     Druki:
     Wniosek_do_KP_2023.doc
     Wniosek_do_KP_2023.pdf

     Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.doc
     Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf

     Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_kandydata.doc
     Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_kandydata.pdf

     Potwierdzenie_woli_KP_2023.docx
     Potwierdzenie_woli_KP_2023.pdf

     Deklaracja_o_kontynuowania_wychowania_2023.doc
     Deklaracja_o_kontynuowania_wychowania_2023.pdf

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych