• Katolicka Szkoła Podstawowa

    • Regulamin rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Pobierowie: 

     Regulamin_rekrutacji_KSP_2023.docx

     Regulamin_rekrutacji_KSP_2023.pdf

      

     Terminarz rekrutacji do Katolickiego Przedszkola w Pobierowie:
      od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. 
     składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów
      4 kwietnia 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Katolickiej Szkoły Podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe
      5 kwietnia 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
      od 5 kwietnia 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
      17 kwietnia 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiej Szkoły Podstawowej

     Terminarz rekrutacji uzupełniającej do Katolickiego Przedszkola w Pobierowie:
      od 1 czerwca 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz 
     z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów;  
      13 czerwca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy - Prawo oświatowe;
      14 czerwca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
      od 15 czerwca 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
      20 czerwca 2023 r. -
     podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     Druki:
     Wniosek_do_KSP_2023.doc
     Wniosek_do_KSP_2023.pdf

     Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.doc
     Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf

     Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_kandydata.doc
     Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_kandydata.pdf

     Potwierdzenie_woli_KSP_2023.docx
     Potwierdzenie_woli_KSP_2023.pdf

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych