• Szkolna Kasa Oszczędności

    • SKO XXI WIEKU
     Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) PKO Banku Polskiego to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny program edukacji finansowej w Polsce. Uczestniczą w nim uczniowie szkół podstawowych w wieku 6-13 lat. Jego historia sięga już osiemdziesięciu lat, jednak obecne SKO bardzo różni się od tego, które pamiętamy z dzieciństwa. Dziś uczniowie czerpią z uczestnictwa w SKO praktyczną wiedzę o finansach i ekonomii.
     W 2012 roku SKO zostało gruntownie zmodernizowane. Obecnie jest jednym z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych w Europie projektów dedykowanych dzieciom, a eksperci Banku każdego dnia pracują nad tym, by na bieżąco wprowadzać do niego coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. Dzięki SKO najmłodsi uczą się zasad oszczędzania zarówno w teorii, jak i w praktyce. Czerpią również realne zyski z lokowania swoich środków na indywidualnych kontach w PKO Banku Polskim, które wzorowane są na rachunkach ich rodziców. Uczą się przedsiębiorczości oraz zyskują niezbędne do radzenia sobie w dorosłym życiu umiejętności.

     SKO W LICZBACH
     Szkolne Kasy Oszczędności PKO Banku Polskiego wyedukowały już miliony Polaków. Przez 80 lat istnienia SKO tysiące szkół prowadziło w naszym Banku swoje książeczki oszczędnościowe bądź rachunki. Od 2012 r., czyli od rewitalizacji programu, w SKO na indywidualnych kontach mogą oszczędzać także uczniowie i rady rodziców. W każdym roku szkolnym do programu dołączają uczniowie klas pierwszych z kolejnych roczników, natomiast dzieci, które ukończyły 13. rok życia, mają możliwość korzystania z PKO Konta Pierwszego, przy zachowaniu dotychczasowego numeru rachunku.
     W roku szkolnym 2014/2015:
     - w programie edukacyjnym SKO uczestniczy już co trzecia polska szkoła podstawowa
     Jest ich już ponad 4,6 tysiąca Są to szkoły ze wszystkich zakątków Polski: duże, średnie i te małe, z miast, miasteczek i wsi, bo do SKO może dołączyć każda szkoła podstawowa.
     - ponad 157 tysięcy dzieci w wieku 6-13 lat posiada konta internetowe SKO
     Nowoczesny, bezpieczny i przystosowany dla dzieci serwis internetowy uczy najmłodszych oszczędzania oraz pomaga im wyrabiać dobre nawyki w zakresie finansów.
     - oferta edukacyjna SKO dociera do ponad miliona uczniów
     Są to wszyscy uczniowie z ponad 4,6 tysiąca szkół, które biorą udział w programie. Uczniowie ci, nawet jeśli nie mają swojego konta SKO, biorą udział w lekcjach i akcjach edukacyjnych organizowanych przez nauczycieli-Opiekunów SKO.
     - ponad 550 szkół prowadzi Szkolnego Bloga
     Opiekunowie SKO wraz z uczniami mają możliwość prowadzenia bloga swojej szkoły, na którym opisują to, co dla nich ważne, a autorzy najlepszych blogów otrzymują cenne nagrody.
     Szkoła Oszczędzania liczy około 75 tysięcy członków
     Oficjalna grupa SKO na portalu NK – Szkoła Oszczędzania – każdego dnia rośnie w siłę. Zapisują się do niej nie tylko uczniowie, ale wszyscy zainteresowani oszczędzaniem.

     HISTORIA SKO
     Szkolne Kasy Oszczędności to pierwszy i zarazem najstarszy program edukacji finansowej w Polsce. Od 80 lat stoi za nim prestiż, renoma oraz wiedza i doświadczenie ekspertów PKO Banku Polskiego. W 1925 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Stanisław Grabski, wydał okólnik głoszący, że młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy. Celowi temu służyć miało między innymi tworzenie Szkolnych Kas Oszczędności. Dziesięć lat później, w 1935 roku, jeden z jego następców, Wacław Jędrzejewicz, przekazał projekt SKO Pocztowej Kasie Oszczędności – późniejszemu PKO Bankowi Polskiemu.
     Prawdziwy renesans SKO nastąpił w okresie powojennym. Na tę popularność miała wpływ decyzja o uruchomieniu dorocznych konkursów z cennymi nagrodami (rowery, radioodbiorniki, zegarki, sprzęt sportowy i fotograficzny oraz wycieczki do stolicy albo nad morze). Konkurs SKO nadal cieszy się dużym uznaniem i biorą w nim udział setki szkół i nauczycieli. Rywalizują o sprzęt multimedialny i nagrody finansowe, którym w przypadku Opiekunów SKO towarzyszą symboliczne platynowe, złote, srebrne i brązowe odznaki.
     PKO Bank Polski daje szkołom narzędzia do realizacji programu edukacyjnego – przygotowuje materiały merytoryczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, udostępnia szkołom platformę internetową SzkolneBlogi.pl, za pomocą której mogą dzielić się swoimi sukcesami, oraz zaprasza najmłodszych na wycieczki do oddziałów Banku. Od 1987 roku prowadzenie SKO traktowane jest jako jedno z zadań statutowych banku, natomiast od 2012 roku program edukacyjny SKO nabrał nowego wymiaru – został oparty o serwis internetowy oraz o platformy w mediach społecznościowych.

     JAK PRZYSTĄPIĆ DO SKO
     Wystarczy wypełnić oświadczenie (dostępne za pośrednictwem Opiekuna SKO w szkole), podpisać je i przekazać nauczycielowi, który opiekuje się SKO w danej szkole.