• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

      https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/22485177/1920x810.jpg/2392e442-d7ad-9081-6f3f-a57e46bfaaab?version=1.0&t=1652447200833

      Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025″ Priorytet 3. – edycja 2022.

      Złożony przez nas wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 4.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

      Nasza szkoła wnosi wkład własny w wysokości 1000 zł. Koszt całkowity to kwota 5000 zł.

      Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

      Działania w ramach w/w Programu będą realizowane  do grudnia 2022 r.

      https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/22455394/nprcz-belka-men-kolor-rgb.jpg/8bedff59-a54f-7542-ebfb-e4cf5134f8a3?version=1.0&t=1652447052365

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    • 91 386 42 00
    • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
    • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
    • 91 386 42 00
    • Marcin Smoczyk
  • Galeria zdjęć

    brak danych