• Odsetki za nieterminowe wpłaty!
     • Odsetki za nieterminowe wpłaty!

     • Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r., za nieterminowe wpłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne są naliczane odsetki ustawowe za opóżnienie, których wysokość wynosi obecnie 9,5% w skali roku.

      Podstawa prawna: art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), art. 2, art. 4, art. 4a, art. 7, art. 11b ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    • 91 386 42 00
    • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
    • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
    • 91 386 42 00
    • Marcin Smoczyk
  • Galeria zdjęć

    brak danych