• Organizacja dnia 6 czerwca - VIII Gala Wyróżnień Karolki 2023
     • Organizacja dnia 6 czerwca - VIII Gala Wyróżnień Karolki 2023

     • Organizacja dnia 6 czerwca – VIII Gala Wyróżnień Karolki 2023

      - lekcje 1. i 2. – zgodnie z planem

      - 10:00 – VIII Gala Wyróżnień Karolki 2023 w szkolnej sali gimnastycznej

      - po zakończeniu gali zajęcia wg planu do godz. 12:40

      - lekcje 6., 7., 8. odwołane

      Rozwozy zostaną wykonane według piątkowego rozkładu jazdy.

      W tym dniu wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy

       

    • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w czerwcu
     • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w czerwcu

     • Informujemy, że w czerwcu płatności wynoszą:

      1. Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej:
          - obiady: 14 dni x 8 zł = 112 

      2. Dzieci uczęszczające do Katolickiego Przedszkola:
          a) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 13:00 lub 8:00 - 14:00: 
              żywienie: 15 dni x 8 zł = 120 zł
              świadczenia przedszkolne: 15 zł
              Razem: 135 zł

          b) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 14:00: 
              żywienie: 15 dni x 8 zł = 120 zł
              świadczenia przedszkolne: 30 zł
              Razem: 150 zł

          c) przebywające w przedszkolu w godz. 8:00 - 15:00: 
              żywienie: 15 dni x 10 zł = 150 zł
              świadczenia przedszkolne: 30 zł
              Razem: 180 zł

          d) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 15:00 lub 8:00 - 15:30
              żywienie: 15 dni x 10 zł = 150 zł
             świadczenia przedszkolne: 45 zł
             Razem: 195 zł

          e) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 15:30: 
              żywienie: 15 dni x 10 zł = 150 zł
             świadczenia przedszkolne: 60 zł
             Razem: 210 zł

          f) przebywające w przedszkolu w godz. 7:00 - 13:00: 
              żywienie: 15 dni x 8 zł = 120 zł
             świadczenia przedszkolne: 0 zł
             Razem: 120 zł

      Opłata za świadczenia przedszkolne nie dotyczy dzieci z rocznika 2016.

      Przypominamy, że odliczenia za dni nieobecne dokonywane są wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia w sekretariacie lub u intendenta!

      Informujemy, że faktyczną wysokość opłaty uwzględniającą nieobecności otrzymacie Państwo tradycyjnie w indywidualnych miesięcznych rozliczeniach. 

      Należności prosimy uregulować do 12 czerwca 2023 r.

      Sposoby płatności:
      - wyłącznie przelewem na konto prowadzone w Banku Spółdzielczym Gryfice o/Rewal:
      Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin, nr konta 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001, w tytule przelewy wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę/oddział, a także, w przypadku przedszkolaków - wysokość opłaty za żywienie i wysokość opłaty za świadczenia.

    • Organizacja dnia 1 czerwca - II Festyn Rodzinny
     • Organizacja dnia 1 czerwca - II Festyn Rodzinny

     • Organizacja dnia 1 czerwca - II Festyn Rodzinny:
      - pierwsza lekcja zgodnie z planem
      - 8:45 - wyjście do kościoła z wychowawcami
      - 9:00 - Msza św. w kościele
      - 10:00 - II Festyn Rodzinny na podwórzu szkolnym
      - 12:30 - zakończenie festynu
      - lekcja szósta, siódma i ósma zgodnie z planem.
      Przewozy szkolne będą w tym dniu realizowane zgodnie z normalnym rozkładem jazdy.
      Świetlice będą czynne zgodnie z planem.

    • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w maju
     • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w maju

     • Informujemy, że w maju płatności wynoszą:

      1. Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej:
          - obiady: 17 dni x 8 zł = 136 

      2. Dzieci uczęszczające do Katolickiego Przedszkola:
          a) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 13:00 lub 8:00 - 14:00: 
              żywienie: 21 dni x 8 zł = 168 zł
              świadczenia przedszkolne: 21 zł
              Razem: 189 zł

          b) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 14:00: 
              żywienie: 21 dni x 8 zł = 168 zł
              świadczenia przedszkolne: 42 zł
              Razem: 210 zł

          c) przebywające w przedszkolu w godz. 8:00 - 15:00: 
              żywienie: 21 dni x 10 zł = 210 zł
              świadczenia przedszkolne: 42 zł
              Razem: 252 zł

          d) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 15:00 lub 8:00 - 15:30
              żywienie: 21 dni x 10 zł = 210 zł
             świadczenia przedszkolne: 63 zł
             Razem: 273 zł

          e) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 15:30: 
              żywienie: 21 dni x 10 zł = 210 zł
             świadczenia przedszkolne: 84 zł
             Razem: 294 zł

          f) przebywające w przedszkolu w godz. 7:00 - 13:00: 
              żywienie: 21 dni x 8 zł = 168 zł
             świadczenia przedszkolne: 0 zł
             Razem: 168 zł

      Opłata za świadczenia przedszkolne nie dotyczy dzieci z rocznika 2016.

      Wątpliwości dotyczące wysokości wyliczonej opłaty za żywienie prosimy uzgadniać z intendentem ds. żywienia, p. Iwoną Karpowicz (tel. 607 849 084 w godz. 7:00 - 15:00).

      Przypominamy, że odliczenia za dni nieobecne dokonywane są wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia w sekretariacie lub u intendenta!

      Informujemy, że nieobecności spowodowane wycieczkami zostaną odliczone w czerwcu.

      Należności prosimy uregulować do 11 kwietnia 2023 r.

      Sposoby płatności:
      - wyłącznie przelewem na konto prowadzone w Banku Spółdzielczym Gryfice o/Rewal:
      Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin, nr konta 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001, w tytule przelewy wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę/oddział, a także, w przypadku przedszkolaków - wysokość opłaty za żywienie i wysokość opłaty za świadczenia.

    • Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
     • Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     • W czwartek, 27 kwietnia, odbędzie się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.W TYM DNIU WSZYSTKICH UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY. Wygląd stroju galowego dostępny jest w Statucie Szkoły oraz na https://zsopobierowo.edupage.org/a/stroj-szkolnyPrzypominamy, że piątek, 28 kwietnia, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

    • Rekrutacja uzupełniająca do Katolickiego Przedszkola
     • Rekrutacja uzupełniająca do Katolickiego Przedszkola

     • Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie ogłasza nabór uzupełniający do Katolickiego Przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Dysponujemy następującą liczbą wolnych miejsc: grupa 3-, 4-latków – 4 miejsca; grupa 5-, 6-latków – 5 miejsc.

      Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów można składać od 17 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. 

      Szczegóły: https://zsopobierowo.edupage.org/a/rekrutacja-2023202

    • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w kwietniu
     • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w kwietniu

     • Informujemy, że w kwietniu płatności wynoszą:

      1. Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej:
          - obiady: 15 dni x 8 zł = 120 

      2. Dzieci uczęszczające do Katolickiego Przedszkola:
          a) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 13:00 lub 8:00 - 14:00: 
              żywienie: 16 dni x 8 zł = 128 zł
              świadczenia przedszkolne: 16 zł
              Razem: 144 zł

          b) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 14:00: 
              żywienie: 16 dni x 8 zł = 128 zł
              świadczenia przedszkolne: 32 zł
              Razem: 160 zł

          c) przebywające w przedszkolu w godz. 8:00 - 15:00: 
              żywienie: 16 dni x 10 zł = 160 zł
              świadczenia przedszkolne: 32 zł
              Razem: 192 zł

          d) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 15:00 lub 8:00 - 15:30
              żywienie: 16 dni x 10 zł = 160 zł
             świadczenia przedszkolne: 48 zł
             Razem: 208 zł

          e) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 15:30: 
              żywienie: 16 dni x 10 zł = 160 zł
             świadczenia przedszkolne: 64 zł
             Razem: 224 zł

          f) przebywające w przedszkolu w godz. 7:00 - 13:00: 
              żywienie: 16 dni x 8 zł = 124 zł
             świadczenia przedszkolne: 0 zł
             Razem: 128 zł

      Opłata za świadczenia przedszkolne nie dotyczy dzieci z rocznika 2016.

      Wątpliwości dotyczące wysokości wyliczonej opłaty za żywienie prosimy uzgadniać z intendentem ds. żywienia, p. Iwoną Karpowicz (tel. 607 849 084 w godz. 7:00 - 15:00).

      Przypominamy, że odliczenia za dni nieobecne dokonywane są wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia w sekretariacie lub u intendenta!

      Należności prosimy uregulować do 11 kwietnia 2023 r.

      Sposoby płatności:
      - wyłącznie przelewem na konto prowadzone w Banku Spółdzielczym Gryfice o/Rewal:
      Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin, nr konta 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001, w tytule przelewy wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę/oddział, a także, w przypadku przedszkolaków - wysokość opłaty za żywienie i wysokość opłaty za świadczenia.

    • Rekolekcje wielkopostne
     • Rekolekcje wielkopostne

     • Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, od 3 do 5 kwietnia będą odbywały się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. W tych dniach nie ma lekcji, a uczniowie uczestniczą w zajęciach rekolekcyjnych. W tym roku wracamy, po pandemicznej przerwie, do rekolekcji prowadzonych w formie warsztatowej. Temat tegorocznych rekolekcji: „Grzechy główne: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.” Nauki rekolekcyjne poprowadzi m.in. pan Roman Kempiński, znany jako Romcio Tomcio, autor książek z rymowanymi ewangeliami i historiami biblijnymi, autor i prowadzący program w TVP3 Szczecin „Biblijne historie Romcia Tomcia”. W czasie rekolekcji uczniowie są podzieleni na trzy grupy wiekowe, które mają swoje odrębne programy rekolekcji.

       

      Plan rekolekcji dla klas I-III:

      - Poniedziałek, 3 kwietnia:

      (w tym dniu obowiązują mundurki)

      8:10 – Wspólna modlitwa (hol szkolny na parterze)

      8:15 – Nauka rekolekcyjna – prowadzący: Romcio Tomcio (hol na I piętrze)

      9:10 – Droga krzyżowa (kościół)

      10:10 – Zawsze gotowi, zawsze blisko – warsztaty prowadzone przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (sala gimnastyczna)

      11:10 – Wspólny śpiew (hol szkolny na I piętrze)

      12:00 – Zakończenie

      - Wtorek, 4 kwietnia:

      (w tym dniu obowiązują mundurki)

      8:10 – Wspólna modlitwa (hol na parterze)

      8:15 – Nauka rekolekcyjna – prowadzący: Romcio Tomcio (hol szkolny na I piętrze)

      9:10 – Przygotowanie potrawy wielkanocnej na klasowy stół wielkanocny w środę – zajęcia z wychowawcą (w salach)

      10:10 – Musztra – warsztaty musztry paradnej prowadzone przez uczniów i nauczycieli wojskowej klasy mundurowej Zespołu Szkół w Trzebiatowie (hala sportowa)

      11:10 – Konkurs musztry paradnej (hala sportowa)

      12:00 – Zakończenie

      - Środa, 5 kwietnia:

      (w tym dniu obowiązuje strój odświętny)

      8:10 – Wspólna modlitwa (hol na parterze)

      8:15 – Przygotowanie klasowego stołu wielkanocnego (sala gimnastyczna)

      9:10 – Msza św. w kościele

      10:10 – Śniadanie wielkanocne (sala gimnastyczna)

      11:00 – Zakończenie

       

      Plan rekolekcji dla klas IV-VI:

      - Poniedziałek, 3 kwietnia:

      (w tym dniu obowiązują mundurki)

      8:10 – Wspólna modlitwa (hol na parterze)

      8:15 – Zawsze gotowi, zawsze blisko – warsztaty prowadzone przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (sala gimnastyczna)

      9:10 – Nauka rekolekcyjna – prowadzący: Romcio Tomcio (hol na I piętrze)

      10:10 – Droga krzyżowa (kościół)

      11:10 – Wspólny śpiew (hol na I piętrze)

      12:00 – Zakończenie

      - Wtorek, 4 kwietnia:

      (w tym dniu obowiązują mundurki)

      8:10 – Wspólna modlitwa (hol na parterze)

      8:15 – Musztra – warsztaty musztry paradnej prowadzone przez uczniów i nauczycieli wojskowej klasy mundurowej Zespołu Szkół w Trzebiatowie (hala sportowa)

      9:10 – Nauka rekolekcyjna – prowadzący: Romcio Tomcio (hol na I piętrze)

      10:10 – Przygotowanie potrawy wielkanocnej na klasowy stół wielkanocny w środę – zajęcia z wychowawcą (w salach)

      11:10 – Konkurs musztry paradnej (hala sportowa)

      12:00 – Zakończenie

      - Środa, 5 kwietnia:

      (w tym dniu obowiązuje strój odświętny)

      8:10 – Wspólna modlitwa (hol na parterze)

      8:15 – Przygotowanie klasowego stołu wielkanocnego (sala gimnastyczna)

      9:10 – Msza św. w kościele

      10:10 – Śniadanie wielkanocne (sala gimnastyczna)

      11:00 – Zakończenie

       

      Plan rekolekcji dla klas VII-VIII:

      - Poniedziałek, 3 kwietnia:

      (w tym dniu obowiązują mundurki)

      8:10 – Wspólna modlitwa (hol na parterze)

      8:15 – Droga krzyżowa (kościół)

      9:10 – Zawsze gotowi, zawsze blisko – warsztaty prowadzone przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (sala gimnastyczna)

      10:10 – Nauka rekolekcyjna – prowadzący: Romcio Tomcio (hol na I piętrze)

      11:10 – Wspólny śpiew (hol na I piętrze)

      12:00 – Zakończenie

      - Wtorek, 4 kwietnia:

      (w tym dniu obowiązują mundurki)

      8:10 – Wspólna modlitwa (hol na parterze)

      8:15 – Przygotowanie potrawy wielkanocnej na klasowy stół wielkanocny w środę – zajęcia z wychowawcą (w salach)

      9:10 – Musztra – warsztaty musztry paradnej prowadzone przez uczniów i nauczycieli wojskowej klasy mundurowej Zespołu Szkół w Trzebiatowie (hala sportowa)

      10:10 – Nauka rekolekcyjna – prowadzący: Romcio Tomcio (hol na I piętrze)

      11:10 – Konkurs musztry paradnej (hala sportowa)

      12:00 – Zakończenie

      - Środa, 5 kwietnia:

      (w tym dniu obowiązuje strój odświętny)

      8:10 – Wspólna modlitwa (hol na parterze)

      8:15 – Przygotowanie klasowego stołu wielkanocnego (sala gimnastyczna)

      9:10 – Msza św. w kościele

      10:10 – Śniadanie wielkanocne (sala gimnastyczna)

      11:00 – Zakończenie

       

      Po zakończeniu każdego dnia uczniowie miejscowi idą do domu, uczniowie dojeżdżający oczekują na autobus na świetlicy.

      Obiad dla wszystkich klas o godz. 12:20.

      Rozwozy według piątkowego rozkładu jazdy (linia 2 - kierunek Śliwin - wyjazd z Pobierowa o godz. 13:45; linia 3 – kierunek Kamień Pom. – wyjazd z Pobierowa o godz. 14:15).

       

    • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w marcu
     • Opłaty za żywienie i świadczenia przedszkolne w marcu

     • Informujemy, że w marcu płatności wynoszą:

      1. Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej:
          - obiady: 23 dni x 8 zł = 184 zł

      2. Dzieci uczęszczające do Katolickiego Przedszkola:
          a) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 13:00 lub 8:00 - 14:00: 
              żywienie: 23 dni x 8 zł = 184 zł
              świadczenia przedszkolne: 230 zł
              Razem: 207 zł

          b) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 14:00: 
              żywienie: 23 dni x 8 zł = 184 zł
              świadczenia przedszkolne: 46 zł
              Razem: 230 zł

          c) przebywające w przedszkolu w godz. 8:00 - 15:00: 
              żywienie: 23 dni x 10 zł = 230 zł
              świadczenia przedszkolne: 46 zł
              Razem: 276 zł

          d) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 15:00 lub 8:00 - 15:30
              żywienie: 23 dni x 10 zł = 230 zł
             świadczenia przedszkolne: 69 zł
             Razem: 299 zł

          e) przebywające w przedszkolu w godz. 7:30 - 15:30: 
              żywienie: 23 dni x 10 zł = 230 zł
             świadczenia przedszkolne: 92 zł
             Razem: 322 zł

          f) przebywające w przedszkolu w godz. 7:00 - 13:00: 
              żywienie: 23 dni x 8 zł = 184 zł
             świadczenia przedszkolne: 0 zł
             Razem: 184 zł

      Opłata za świadczenia przedszkolne nie dotyczy dzieci z rocznika 2016.

      Wątpliwości dotyczące wysokości wyliczonej opłaty za żywienie prosimy uzgadniać z intendentem ds. żywienia, p. Iwoną Karpowicz (tel. 607 849 084 w godz. 7:00 - 15:00).

      Przypominamy, że odliczenia za dni nieobecne dokonywane są wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia w sekretariacie lub u intendenta!

      Należności prosimy uregulować do 10 marca 2023 r.

      Sposoby płatności:
      - wyłącznie przelewem na konto prowadzone w Banku Spółdzielczym Gryfice o/Rewal:
      Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin, nr konta 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001, w tytule przelewy wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę/oddział, a także, w przypadku przedszkolaków - wysokość opłaty za żywienie i wysokość opłaty za świadczenia.

    • Tarcze szkolne
     • Tarcze szkolne

     • Przypominamy, że obowiązkowym dodatkiem do mundurka jest tarcza szkolna. Tarcze są do nabycia w sekretariacie szkoły w cenie 10,50 zł.

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

      https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/22485177/1920x810.jpg/2392e442-d7ad-9081-6f3f-a57e46bfaaab?version=1.0&t=1652447200833

      Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025″ Priorytet 3. – edycja 2022.

      Złożony przez nas wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 4.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

      Nasza szkoła wnosi wkład własny w wysokości 1000 zł. Koszt całkowity to kwota 5000 zł.

      Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

      Działania w ramach w/w Programu będą realizowane  do grudnia 2022 r.

      https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/22455394/nprcz-belka-men-kolor-rgb.jpg/8bedff59-a54f-7542-ebfb-e4cf5134f8a3?version=1.0&t=1652447052365

    • Nr konta do wpłat za podręczniki (zgubione lub zniszczone)
     • Nr konta do wpłat za podręczniki (zgubione lub zniszczone)

     • Należności za zgubione lub zniszczone podręczniki należy wpłacać na konto bankowe szkoły nr 64 9376 0001 0010 5473 2001 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gryficach o/Rewal.
      Właścicielem konta jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo.

       

       

       

    • Duplikaty legitymacji i świadectw
     • Duplikaty legitymacji i świadectw

     • Informujemy, że duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw szkolnych wykonywane są w terminie dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku o wydanie dupikatu.

      Opłata za wydanie duplikatu wynosi 9 zł za legitymację i 27 zł za świadectwo szkolne.

      Ww. opłatę należy wnieść z góry na konto bankowe prowadzone przez Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal: 35 9376 0001 0060 3445 2002 0001 w tytule przelewu wpisując: legitymacja, imię i nazwisko ucznia lub świadectwo, imię i nazwisko ucznia.
      Właścielem konta jest: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin.

    • Stawka za obiady szkolne i sposoby płatności
     • Stawka za obiady szkolne i sposoby płatności

     • Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 19/2021 Dyrektora ZSO:

      Ustala się następującą dzienną wysokość opłat za posiłki przygotowane w stołówce szkolnej:

      1. Śniadania:
       dzieci uczęszczające do przedszkola – 3,00 zł
      2. Obiady:
       uczniowie – 8,00 zł
       dzieci uczęszczające do przedszkola – 5,00 zł
       pracownicy czynni – 9,00 zł
      3. Podwieczorek:
       dzieci uczęszczające do przedszkola – 2,00 zł

      Ustala się następujące zasady kupna i wydawania obiadu:

      1. Obiady wydawane są wyłącznie osobom zapisanym na obiad.
      2. Nie ma możliwości odstąpienia swojego obiadu innej osobie.
      3. Wykupienie obiadu należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej.
      4. Zapisy na obiad w dniu, w którym planowane jest skorzystanie z posiłku, przyjmuje się tylko w momencie wcześniejszego zrezygnowania z obiadu przez inną osobę.
      5. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

      Ustala się następujące formy opłaty za żywienie:

      1. Opłaty można dokonać przekazem bankowym, w banku, na poczcie lub przez Internet na konto w BS Gryfice o/Rewal nr 35 9376 0001 0060 3445 2002 000
      2. Opłaty za żywienie należy dokonać z góry za dany miesiąc do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się kolejny dzień powszedni.
      3. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe.

      Ustala się następujące formy odliczeń należności za niewykorzystane posiłki:

      1. Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać u intendenta ds. żywienia według podanych terminów:
       a) planowane nieobecności w szkole (wycieczka, wyjazd prywatny, rodzinny) – najpóźniej dzień wcześniej,
       b) nieobecności nieplanowane (choroba) – w pierwszym dniu do godz. 9:00,
       c) całkowitą rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej – najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
      2. Zgłoszenia nieobecności po podanych terminach odwołane zostaną od dnia następnego.
      3. Zgłoszenia można dokonywać również telefonicznie pod nr 91 386 42 00
      4. Odliczenie powstałej w ten sposób nadpłaty zostanie dokonane na poczet następnego miesiąca.
      5. Nie ma możliwości zwrotu gotówki.
    • Login i hasło do e-dziennika
     • Login i hasło do e-dziennika

     • Uwaga!
      W przypadku zagubienia swojego loginu lub hasła do e-dziennika, należy niezwłocznie zgłosić się do szkolnego administratora dziennika - p. Marcina Smoczyka, celem uzyskania nowego loginu lub hasła.

      Przypominamy, że rodzice logują się z kont dla rodziców, a uczniowie z kont dla uczniów. W trakcie nauczania zdalnego wszelkie informacje i polecenia dotyczące lekcji wysyłane są wyłącznie na konta uczniów!

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych